December 1, 2022

Božja Ljubav

Rimljanima 5:8 … “A Bog nam je pokazao svoju ljubav tako što je Hristos, dok smo još bili grešnici, umro za nas.”

Božja ljubav je velika i duboka tema koja će ispunjavati umove spasenih tokom čitave večnosti. Misterija otkupljenja! Božja ljubav za svet koji ga nije voleo! Ljubav tako potpuna da je Bog poslao svog dragog Sina, svog jedinorođenog Sina, u ovaj svet greha, da podnese beskonačnu žrtvu, kako bismo mi grešnici mogli imati život kroz njega.

Dragi čitaoci. Da li ste nekada zaista duboko razmišljali o Božjoj ljubavi? To je ljubav koja se ni sa čim ne može uporediti. Vrednost žrtve koja je podneta za nas je od neprocenjive vrednosti, a ipak je većina sveta ili odbacuje, ili je jednostavno uzima zdravo za gotovo. Sotona je toliko pogrešno predstavio Božji karakter, da mnogi imaju lažnu predstavu o Bogu. Ali da li shvatate šta je učinjeno za vas?

Jovan 3:16 … “Jer Bog je toliko voleo svet da je dao svog jedinorođenog Sina, da niko ko veruje u njega ne bude uništen, nego da ima večni život.”

Biblija nam govori da je Bog dao svog jedinorođenog Sina. Ali, da bi Bog Otac bio u stanju da „DA SVOG SINA“, šta je On morao da prvo da ima da bi „DAO i poslao“? SINA! Tako je, Bog nije poslao “drugu ličnost” Božanstva, ili Njegovog “takozvanog Sina”, On je poslao Svog vlastitog voljenog Sina … Rimljanima 8:3 … “Budući da je Zakon bio nemoćan, jer je zbog tela bio slab, Bog je, poslavši svog Sina u obličju grešnog tela, za greh osudio greh u telu.”

Da li ovo zvuči ispravno? … “Jer Bog je toliko VOLEO svet, da je dao svog drugog-Boga.” ? Ili ovo … Jer Bog je toliko VOLEO svetda je dao takozvanog Sina.” ? Ne! To nije ljubav. Ovo je ISTINA … “Jer Bog je TOLIKO VOLEO svet da je dao svog jedinorođenog Sina, da niko ko veruje u njega ne bude uništen, nego da ima večni život.” (Jovan 3:16) TO je ljubav – Bog daje SVOG VLASTITOG SINA.

Da li verujete u Sina Božjeg? Nažalost, učenje o trojedinom Bogu u današnjim crkvama odbacuje ovu divnu istinu o Bogu Ocu koji je poslao svog vlastitog Sina. Ako ne verujete da je Isus Božji doslovni Sin, onda pogledajte našu stranicu DA LI JE ISUS DOSLOVNI BOŽJI SIN?

Samo zamislite da trebate da pošaljete svoje dete na mesto gde znate da će biti odbačeno, ismejano i pretučeno. I morate da stojite i gledate sve ovo bez intervenisanja. Onda morate da položite sve grehe tih nedostojnih ljudi na svoje dete, okrenete se od svog deteta i dozvolite da bude ubijeno na najokrutniji način. To je Bog učinio za vas! Stvoritelj svemira mogao je jednostavno uništiti sve ljude, ali je zbog svoje velike ljubavi prema Svojoj kreaciji, dopustio da njegov ljubljeni Sin pati za naše grehe i podnese kaznu koju mi zaslužujemo. I Hrist je pristao da se žrtvuje za nas. Kolika ljubav!

1. Jovanova 3:1 … “Vidite kakvu nam je ljubav pokazao Otac, da se zovemo deca Božja, što i jesmo.”

Bog je mogao jednostavno izbrisati svakoga ko je bio neposlušan Njegovom zakonu i vlasti. Ali Bog ne želi stvorena bića koja mu služe iz straha. On je Bog ljubavi i želi da Mu stvorena bića služe u ljubavi. Zato Bog nije uništio Lucifera kada se on prvobitno pobunio. Umesto toga, Bog je izabrao da se greh manifestuje, da bi ceo univerzum mogao da vidi prirodu i posledice greha, i da vidi Božju ljubav i karakter u Njegovom postupanju sa grehom, dajući Svog voljenog Sina kao otkup za čovečanstvo.

Dela 4:12 … “I ni u kom drugom nema spasenja, jer nema drugog imena pod nebom datog među ljudima kojim bi se mi mogli spasiti.”

“Da bi se u potpunosti shvatila vrednost otkupljenja, potrebno je razumeti kolika je bila cena… Postoje mnogi čija srca nisu dublje ganuta poniženjem i smrću Hrista, nego smrću Isusovih sledbenika koji su umrli u mukama. Pretrpeli su smrt sporim mučenjima, a neki raspećem, ali u čemu se smrt Božjeg sina razlikuje od ovih? … telesni bol je bio samo mali deo agonije voljenog Božjeg Sina dok je visio na krstu. Svi Gresi sveta bili su na Njemu, kao i osećaj gnjeva Njegovog Oca protiv grešnika, jer je on trpio kaznu zakona: to je bilo ono što je slomilo Njegovu božansku dušu. To je bilo skrivanje lica njegovog Oca, osećaj da ga je njegov dragi Otac napustio dok je pio čašu koju je grešnik tako sigurno zaslužio, koja je bacila Njegovu dušu u očaj. Odvojenost koju greh uzrokuje između Boga i čoveka u potpunosti je shvatio i oštro osetio nevin Čovek na Golgoti tokom svog trpljenja. On je bio potlačen silama tame i nije imao ni jedan zrak svetlosti da osvetli budućnost. Njegova mentalna agonija zbog toga bila je tako velika da mi možemo imati samo slabu poimanje toga … Bilo je to u ovom užasnom satu tame, dok je lice njegovog Oca skriveno, okružen legijama zlih anđela, sa svim gresima sveta na sebi, kada su se sa Njegovih modrih usana istrgle reči: “Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?” (E.Vajt, Biblijski Eho, 1. Januar 1887)

O kad bismo samo mogli da budemo zahvalni zbog toga šta je učinjeno za nas! Ako bismo mogli da volimo Boga onako kako On nas voli, naš život bi se zauvek promenio!

Dragi čitaoče! Da li si nekad dugo i duboko razmišljao/la o Božjoj ljubavi prema tebi? On te nije napustio, nego je dao Svog jedinorođenog Sina da plati za tvoje grehe. Ali Hrist nije ostao u grobu. Ne, Njegov pobednički život i žrtva donele su Njegovo uskrsnuće iz groba. I sada Hrist posreduje u tvoje ime sa Bogom Ocem na nebu. Iako možda odbacuješ Hrista čitavog života, on još uvek šalje zrake nade u tvoj život kroz Njegov božanski Duh, tako da se možeš obratiti Njemu i biti spašen/a.

Isaija 49:15-16 … “Može li žena zaboraviti dete koje je dojila i ne smilovati se sinu utrobe svoje? A ako bi ga ona i zaboravila, ja tebe neću zaboraviti. Gle, urezao sam te na svojim dlanovima. Tvoje su mi zidine stalno pred očima.” 

Rimljanima 8:32-39 … “Koji zacelo nije poštedeo vlastitog Sina, već ga predao za sve nas, kako da nam zajedno s njim sve milostivo ne daruje? Ko će optužiti Božje izabranike? Bog koji [ih] opravdava? Ko će ih osuditi? Hristos koji umre, pa i uskrsnu, koji je s desne strane Bogu i zastupa nas? Ko će nas rastaviti od Hristove ljubavi? Da li nevolja ili muka ili progonstvo ili glad ili golotinja ili opasnost ili mač? Kao što je napisano: „Zbog tebe nas stalno ubijaju, smatraju nas ovcama za klanje.” Ali u svemu tome nadmoćno pobeđujemo posredstvom onoga koji nas je voleo. Jer uveren sam da nas ni smrt, ni život, ni anđeli, ni vlasti, ni ovo što je sada, ni ono što će doći, ni sile, ni visina, ni dubina, ni bilo šta drugo što je stvoreno, ne može rastaviti od Božje ljubavi koja je u Hristu Isusu, našem Gospodu.”

Večna Žrtva

Ali ovo se ne završava na krstu, ne! Da li shvatate da ova žrtva nije samo privremena, nego za čitavu večnost? Većina ljudi se fokusira na to da je Isus bio u grobu tri dana i misli da je to žrtvovanje. Ali ne, postoji još veća žrtva Božjeg Sina za nas. Samo razmislite o ovome za trenutak. Šta je Hrist bio pre nego što je došao na zemlju? Bio je 100% čisto božanstvo. Bio je potpuno i kompletno božanski. Kada je Hrist došao na zemlju, On se ODREKAO Svog prvobitnog obličja čistog božanskog bića, i postao je čovek. Da li je Hrist postao čovek na 33 godine? Ne, pogledajmo šta je Hrist rekao nakon svog uskrsnuća:

Luka 24:39 … “Pogledajte moje ruke i moje noge. To sam ja. Opipajte me i videćete, jer duh nema meso i kosti kao što vidite da ja imam.

Jovan 20:24-27 … “Ali Toma, jedan od dvanaestorice, zvani Blizanac, nije bio s njima kad je Isus došao. Zato su mu drugi učenici govorili: „Videli smo Gospoda!” A on im je rekao: „Dok ne vidim rane od klinova na njegovim rukama, dok ne stavim prst u te rane i ne stavim ruku u ranu na njegovom boku, neću verovati.” Posle osam dana njegovi učenici su opet bili u kući, a i Toma je bio s njima. Isus je došao, iako su vrata bila zaključana, pa je stao na sredinu i rekao: „Mir vama!” Zatim je rekao Tomi: „Stavi prst ovde i pogledaj moje ruke, i pruži ruku i stavi je na moj bok. I nemoj sumnjati, nego veruj.”

1. Timoteju 2:5 “Jer jedan je Bog, i jedan je posrednik između Boga i ljudi, čovek, Hristos Isus.”

“Njegovim životom i Njegovom smrću, Hrist je postigao čak i više od oporavka od propasti koju je prouzrokovao greh. Sotonin cilj je bio da dovede do večnog razdvajanja između Boga i čoveka; ali u Hristu smo postali bliže povezani sa Bogom nego da nismo nikad pali u greh! Uzimajući našu prirodu, Spasitelj se vezao za čovečanstvo vezom koja nikad neće biti prekinuta. Kroz celu večnost On je povezan s nama. “Bog je toliko voleo svet, da je dao svog jedinorođenog Sina.” Jovan 3:16 On mu je dao ne samo da nosi naše grehe, i da umre kao naša žrtva; On ga je poklonio paloj rasi. Da bi nas uverio u Njegovu nepromenljivu nameru pomirenja, Bog je dao svog jedinorođenog Sina da postane član ljudske porodice, zauvek zadržavajući ljudsku prirodu. (E.Vajt, Čežnja vekova, str. 25)

Isus otkriva učenicima da On I DALJE ima ljudsku prirodu, nakon Njegovog uskrsnuća. Dakle, Hrist sada ima ljudsku prirodu za čitavu večnost. Da, On je i dalje božanski Sin Božji, ali je zadržao svoju ljudsku prirodu, što znači da On više nije 100% čisto božanski, već sada i ljudski. To znači da je Hrist ZAUVEK „umro“ za svoje prvo obličje kao čisto božansko biće, i On sada zauvek ima ljudsku prirodu. Kakva žrtva! Kakva ljubav!

Samo zamislite da vam je rečeno da VI morate biti onesposobljeni za čitavu večnost da spasite svoju porodicu. Pa, Isus je postao čovek za celu večnost! Kakva ljubav! Kakva žrtva!

Dragi čitaoče. Velika žrtva je podneta za nas i celo čovečanstvo. Bog nam je pokazao svoju ljubav kroz Isusa Hrista Njegovog Sina. Večni život neopisive radosti čeka sve one koji prihvataju ovaj veliki dar ljubavi – dar koji je BESPLATAN! Hoćete li danas prihvatiti Božju ljubav? Da li hoćete da predate svoj život jedinom koji vas može spasiti? Molim vas nemojte odlagati. Dajte svoj život Isusu Hristu danas!

1. Korinćanima 2:9 … “Nego, kao što je napisano: „Što oko nije videlo i uho nije čulo i što u srce čovečije nije došlo, to je Bog pripremio za one koji ga vole.”

Isus stoji na vratima našeg srca, kuca i pita nas da ga pustimo unutra … Otkrivenje 3:20 … “Evo stojim na vratima i kucam. Ako ko čuje moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu i večeraću s njim i on sa mnom.” … Hoćeš li danas da pustiš Isusa u svoje srce?

Ako ste danas voljni dati svoj život Isusu Hristu, ali niste sigurni kako da to učinite, onda pogledajte našu stranicu KAKO DA SE SPASEM? A ako se pitate zašto Bog nastavlja da dopušta patnju na ovom svetu, onda pogledajte našu stranicu ZAŠTO BOG DOZVOLJAVA PATNJU?

“Prestupom se čovek odvojio od Njega koji jedini ima svetlost i ljubav. Grešnik je bio” otuđen od Božjeg života “,” mrtav u prestupima i gresima.” Jedina nada za palu rasu je pronađena u njihovom pomirenju sa Bogom. Sotona je toliko lažno predstavio Boga da ljudi nemaju istinsko shvatanje božanskog karaktera. Ali u sprovođenju plana spasenja, Hrist je otkrio da je “BOG LJUBAV”.(E.Vajt, Biblijski Eho, 1. Avgust 1892)

Molim vas pogledajte ovu veoma važnu stranicu: PRAVEDNOST VEROM

I molim vas pročitajte ovu malu ali predivnu knjigu PUT HRISTU