October 27, 2021

Božji Zakon i Opravdanje Verom

Molimo vas da pročitate celu stranicu kako biste dobili potpuno razumevanje ove važne poruke, jer poslednja sekcija ove stranice daje odgovor o ulozi Božjeg zakona, deset zapovesti u opravdanju verom i poruci trećeg anđela.

Sledi propoved A.T. Džonsa, zasnovana na poruci trećeg anđela, koja se bavi mestom koje Božji zakon, deset zapovesti, zauzima u opravdanju verom i poruci trećeg anđelaOva propoved je zabeležena u Biltenu Generalne konference iz 1893. godine, čiju kopiju na engleskom možete preuzeti ovde: Bilten Generalne konferencije 1893. godineCeo dokument OVDE

“Počnimo od petog poglavlja Rimljanima, dvadesetog stiha. Prava tačka, ili možemo da kažemo, jedna od glavnih tačaka večeršnjeg proučavanja je da vidimo koje mesto Božji zakon zauzima u predmetu pravednosti verom.”

“A uz to je došao Zakon kako bi se greh još jasnije pokazao.” Drugim rečima, Rimljanima 3:20, kraj stiha … “preko Zakona dolazi spoznaja o grehu.” Zbog čega je zakon dat na kamenim tablicama – primarna svrha? [Konferencija:”Da nam pokaže šta je greh.”] Da bi se greh pokazao; da nam da znanje o grehu. Dakle, “Zakon je došao kako bi se greh još jasnije pokazao”; da se greh može jasno pokazati; da se pokaže takav kao što jeste. Pavle, govoreći u sedmom poglavlju Rimljanima, govori kako je njemu pokazano, 12. i 13. stih:”

“Tako, dakle, Zakon je svet, i propis je svet i pravedan i dobar. Da li je, dakle, ono što je dobro
postalo smrt za mene? Nipošto! Ali greh jeste, da bi se pokazao kao greh koji mi preko onoga što je dobro uzrokuje smrt, kako bi greh preko propisa postao još mnogo grešniji.” Zato da bi se greh pokazao u svom pravom svetlu, kao strašno zlo – to je glavni cilj objavljivanja Zakona, zar ne?

NAŠA NAPOMENA: Da li ste videli da nam deset zapovesti ne donose smrt, nego GREH koji zakon otkriva u nama uzrokuje smrt. Zakon je ta ‘dobra’ i ‘pravedna’ stvar koja nam POKAZUJE naše grehe i da taj greh ono što donosi smrt.

“A sada pročitajmo odmah u Rimljanima 5: “A uz to je došao Zakon kako bi se prestup još jasnije pokazao. Ali gde se pokazao greh, milost se pokazala u još većoj meri.” Onda je zakon došao, čineći greh očitim, i to je to? [Konferencija:”Ne.”] To je jednostavno sredstvo za drugi cilj – sredstvo za cilj kojim se postiže druga stvar izvan znanja o grehu: Da li je to tako? [Konferencija: “Da.”] Dakle, gde se greh pokazuje – gde se to milost pokazuje? [Konferencija: “Na istom mestu.”] Baš tu? [Konferencija:”Da.”] Ali, da li piše samo ovo: “Gde se pokazao greh, milost se pokazala”?[Konferencija: “Ne.”Mnogo više se milost pokazala.“] To bi bilo prilično dobro, zar ne, da tamo gde greh obiluje, obiluje milost? To bi bilo prilično dobro, ali to nije način na koji Gospod radi, znate. On sve radi apsolutno dobro – potpuno dobro, isto toliko dobro kao što Bog može učiniti.”

“Pa onda,” Gde se pokazao greh, milost se pokazala u još većoj meri” [Konferencija:”Amin.”] Onda, braćo, kada nam je Gospod, po Njegovom zakonu, dao znanje o grehu, upravo u tom istom trenutku, baš tada, milost je mnogo obilnija od znanja o grehu. Je li tako? [Konferencija:”Da.”].”

“Sada još jedna reč:”Od zakona je znanje o grehu”, i mi smo ovo otkrili: kad zakon da znanje o grehu, baš u tom trenutku, upravo na tom mestu i u toj tački, Božja milost je mnogo obilnija od spoznaje o grehu. Ali kada zakon da znanje o grehu, šta nas osvedočava da smo pogrešili? [Konferencija:”Božji Duh”.] Međutim, pre nego što pročitamo stih koji to govori, hajde da vidimo šta treba da dobijemo do sada, iz onoga što smo pročitali – šta ćemo vi i ja od sada dobiti spoznajom o grehu? [Konferencija:”Obilje milosti.”]

“Onda više uopšte ne postoji prostor za obeshrabrenje u prizoru greha, zar ne? [Konferencija:”Ne.”] Nema mogućnosti za to. Vidite, nemoguće je za vas ili mene da se obeshrabrimo ili sumnjamo posle osvedočenja o grehu. Zato što nema razlike koliko je veliko osvedočenje, nema razlike koliko nam je greha predočeno i stavljeno do znanja, kada baš tamo, baš u tom trenutku, baš u toj tački našeg iskustva, milost Božja mnogo je obilnija od svog osvedočenja o gresima. Pa onda, opet kažem, kako je moguće da se ikada obeshrabrimo? Braćo, zar nije tako, da Gospod želi da budemo radosni? [Konferencija:”Amin!”] Budite radosni.

“Sada imamo pred sobom ovaj stih koji na govori istu stva. Jovan 16:7,8:”Govorim vam istinu.” Šta nam On govori? [Konferencija:”Istinu”] Dobro! I takođe nam je rekao:”Upoznaćete istinu i istina će vas osloboditi” .. “Govorim vam istinu: Za vaše je dobro što ja odlazim. Jer ako ne odem, utešitelj neće doći k vama, ali ako odem, poslaću ga k vama.” Ko neće doći? [Konferencija:”Utešitelj”] Utešitelj? Da li je to Njegovo ime? Da li je to ono što On jeste – Utešitelj? [Konferencija:”Da.”]”

“Ali ako odem, poslaću ga k vama. A kad dođe…” Ko je došao?” [Konferencija:”Utešitelj.”] Ko? [Konferencija:”Utešitelj.”] “A kad dođe, ukoriće [ili osvedočiti] grehe sveta.” Ko to radi? [Konferencija:”Utešitelj.”] Da li je Utešitelj taj koji nam osvedočava greh? [Konferencija:”Da.”] Da li je On Utešitelj kada to čini? [Konferencija:”Da.”] Sada, svako želi da dobije to. Nije li On ukoritelj kada to čini, a Utešitelj neki drugi put? [Konferencija:”Ne”] To je Utešitelj koji nas ukorava, hvala Gospodu! Utešitelj ukorava, hvala Gospodu! Onda šta će nas izvući iz ukora? [Konferencija:”Uteha.”] Čija uteha? [Konferencija:”Gospodnja uteha.”] Uteha koju dobijamo, teši nas samo onda kada nam je potrebno, a gde je onda prostor za naše obeshrabrivanje u osvedočenju greha? Zar nije je to misao koju smo pročitali u petom poglavlju Rimljanima?”

NAŠA NAPOMENA: Zapazite da je ‘Gospod’ [Isus Hrist] taj Utešitelj. On je “taj Duh”, kao što Pavle potvrdio u 2. Korinćanima 3:17 i kao što je Isus potvrdio za Sebe u Jovanu 14:18 … Neću vas ostaviti kao siročiće. (JA”] DOĆI ĆU K VAMA– Molimo pogledajte našu stranicu KO JE SVETI DUH za opširnije objašnjenje.

“Zar onda ne vidite, da kada imamo na umu baš tamo i tada, da gde greh obiluje, milost mnogo više obiluje i upravo tada kada Sveti Duh daje osvedočenje o grehu, da je Utešitelj taj koji to čini. Zar ne vidite da u svemu tome – pamteći sve to – imamo večnu pobedu nad Sotonom? Da li Sotona dobija prednost nad čovekom koji veruje Bogu baš tog trenutka? Ne. Sotona prilazi i kaže: “Vidi koliki si grešnik.” Hvala Gospodu: “Gde obiluje greh, ima još mnogo više milosti.” [Konferencija:”Amin!”] “Pa,” kaže drugi, “imam tako duboko osvedočenje u greh. Čini mi se da u celom životu nisam bio osvedočen za greh tako duboko.” Hvala Gospodu, mi imamo sada više utehe nego ikada pre u životu. Zar ne vidite, braćo, da je to tako? [Konferencija:”Tako je.”] Pa, hajde da zahvalimo Gospodu za to. [Konferencija:”Amin!”] Želeo bih da znam zašto ipak ne trebamo da hvalimo Boga odmah tada. ”

“A sada pogledajmo celu priču. “Došao je zakon da se prestup pokaže”, da bismo pronašli još veće obilje milosti, koja obiluje upravo na svim tim mestima, a milost obiluje “pravednošću za život večni kroz Isusa Hrista, Gospoda našega.” Onda, zašto je Zakon došao? [Glas:”Da nas dovede Gospodu.”] Zbog čega je zakon došao? [Glas:”Da nas dovede do Hrista.”] Da. Zar ne vidite? Onda kad bilo ko na ovom svetu koristi deset zapovesti – kada bilo koji grešnik u ovom svetu koristi deset zapovesti za bilo koju drugu svrhu nego da dođe do Isusa Hrista, u kakvu ih je svrhu koristio? [Konferencija:”Pogrešnu svrhu.”] On izopačuje Božju nameru koju je On imao pri davanju zakona, zar ne? [Konferencija:”Da, gospodine.”] Ako ljudi koriste Božji zakon za bilo koju drugu svrhu, nego da dođu do Isusa Hrista, znači da koriste zakon na način na koji Bog nikada nije nameravao da se koristi.”

“Onda nas zakon dovodi do Hrista. To je sigurno. Zašto? [Kongregacija:”Da bismo mogli biti opravdani.”] Šta zakon želi od vas i od mene? Kada nas zakon nađe, da li traži nešto od nas? [Kongregacija:”On traži pravednost.”] Koja vrstu? [Kongregacija:”Savršenu pravednost.”] Čiju? [Kongregacija:”Božju.”] Božju pravednost? [Kongregacija:”Da.”] Baš takvu pravednost kao što Bog pokazuje u Njegovom sopstvenom životu, radeći sve na Njegov način? [Kongregacija:”Da.”] Hoće li taj zakon biti zadovoljan sa bilo čim manjim od toga od vas i mene? Da li će prihvatiti išta manje od toga, za širinu vlasi kose manje? [Kongregacija:”Ne.”] Ako bismo mogli da priđemo na širinu vlasi daleko od takve pravednosti – to je predaleko;

“Okrenite na Timoteja, tu nam Pavle govori šta zakon želi od vas i mene i šta on želi u nama. 1. Timoteju 1:5: “A krajnji cilj [namera, svrha ] te zapovesti je milosrđe.” Šta je milosrđe? [Konferencija:”Ljubav.”] Kakva ljubav? [Konferencija:”Božja ljubav.”] “Iz čistog srca.” Kakvog srca? [Konferencija:”Čistog srca.”] “I dobre savesti.” Kakva je to savest? [Konferencija:”Dobra.”] “I od nelicemerne vere.” To je ono što zakon želi da pronađe u vama i u meni, zar ne? Hoće li prihvatiti vas i mene sa bilo čim manjim od onoga što traži – savršena ljubav, koja se manifestuje “iz čistog srca, dobre savesti i nelicemerne vere”? Jednostavno to je savršenstvo, koje on zahteva.”

“Pa, sad, da li mi imamo – da li ima ijedan čovek na svetu – nešto od te vrste ljubavi da ponudi Božjem zakonu? [Konferencija:” Ne.”] Da li je ijedan čovek prirodno ima takvu vrstu savesti? [Konferencija:”Ne.”] Nema, gospodine. Ali zakon to zahteva od svakog čoveka na zemlji večeras, bez razlike ko je on. On to zahteva od tebe i mene, on to traži od ljudi u Africi, i od svih ljudi na zemlji, i on neće prihvatiti ništa manje od toga od bilo koga. Ali večeras govorimo o sebi. Tako da zakon dolazi vama i meni večeras i kaže: “Želim milosrđe; Želim savršenu ljubav – Božju ljubav. Želim to sve vreme videti u vašem životu. I želim da to bude iz čistog srca i kroz dobru savest i nelicemernu veru.”

“Pa,” kaže neko, “ja to nemam. Dao sam sve od sebe.” Ali zakon će reći, “to nije ono što ja želim. Ne želim vaše najbolje. Želim savršenstvo. To nije vaše delo što ja želim, ja želim Božje. Ne tražim vašu pravednost; tražim Božju pravednost od vas. Ne želim vaše delo. Želim Božja dela u vašem životu. To je ono što zakon kaže svakom čoveku. Onda, kada sam isključen na prvom pitanju, pa čak i onda kada sam rekao da sam dao sve od sebe, nemam ništa više da kažem. Zar to nije ono što Pismo kaže: “Da se svaka usta zapuše.” I baš to i čini, zar ne? ”

“Ali onda dolazi i mali glas koji govori: “Evo savršenog života; ovde je Božji život. Ovde je čisto srce; ovdje je dobra savest.” Od koga dolazi taj glas? [Konferencija:”Hrista.”] Ah, Gospod Isus Hrist, koji je došao i stajao tamo gde ja stojim u telu u kakvom i ja stojim. Tamo je živeo. Savršena Božja ljubav je pokazana tamo. Savršena čistoća srca je pokazana tamo. Dobra savest je pokazana tamo i nelicemerna vera uma koji je bio u Isusu Kristu je tamo.

“Pa, onda, On jednostavno dođe i kaže mi: “Evo, uzmi ovo” To će onda zadovoljiti zakon, zar ne? [Konferencija:”Da.”]. Život pokazan u Isusu Hristu, to će zadovoljiti zakon. Čistoća srca koju daje Isus Hrist, to će zadovoljiti zakon. Dobra savest koju On može da stvori, to će zadovoljiti zakon. Nelicemerna vera koju On daje, to će zadovoljiti. Zar ne? [Konferencija:”Da.”]”

“Pa zar to nije ono što zakon uvek želi? Isusa Hrista zakon želi, zar ne? [Konferencija:”Da.”] To je ono što zakon želi: to je ista stvar na koju nas on poziva u petoj glavi Rimljanima, zar ne? Ali u kakvoj je vezi samnom to na šta poziva? Traži Hrista u meni, jer zakon želi da vidi to u meni. Onda zar nije suština zakona Božjeg, samo jevanđelje Hristovo? “Koje je Hristos u vama, nada slave?” Da, to je tako.”

“Rimljanima 5:1,5 “Dakle, budući opravdani verom, imamo mir s Bogom kroz našeg Gospoda
Isusa Hrista, Jer Božja ljubav je izlivena u naša srca kroz Svetog Duha, koji nam je dat.” To je milosrđe. Vrhovna ljubav. Dela 15:8,9 “I Bog, koji poznaje srca, posvedočio je da ih prihvata davši im Sveti Duh kao i nama. On nije napravio nikakvu razliku između nas i njih, nego je verom očistio njihova srca.” Postoji Božja ljubav iz čistog srca.”

“Jevrejima 9:14 “Koliko će više krv Hrista, koji je putem Duha večnog samog sebe bez mane prineo Bogu, očistiti našu savest od mrtvih dela kako bismo služili živom i istinskom Bogu?” To je čista savest, braćo, to je ljubav Božja iz dobre savesti.

Onda ta vera koju On daje, koju nam On omogućava da zadržimo – vera Isusova koja nam omogućava da držimo Božje zapovesti – to je Božja ljubav po veri nelicemernoj.”

“O, onda poruka o Božjoj pravednosti verom u Isusa Hrista, dovodi nas do … savršenog ispunjenja Božjeg zakona, zar ne? [Konferencija:”Da.”] Onda je to svrha i cilj i jedina tačka poruke trećeg anđela, zar ne? [Konferencija:”Da.”] To je Hrist. Hrist u Njegovoj pravednosti. Hrist u Njegovoj čistoti. Hrist u Njegovoj ljubavi. Hrist u Njegovoj blagosti. Hrist u Njegovom celom biću. Hrist i to razapet. To je reč, braćo. Neka nam bude drago zbog nje; neka nam bude drago zbog nje. [Konferencija:”Amin.”]

“Dakle, kada imamo Isusa, kada smo ga primili VEROM i kada zakon stoji pred nama ili stojimo pred njim i on čudesno zahteva milosrđe od nas, možemo reći: “Evo je. Ono je u Hristu i On je moj!” Iz čistog srca – “Evo ga u Hristu, i On mi je dao – dobru savest.” Krv Hristova je stvorila to u meni. Evo je. “Vera nelicemerna,” vera u Isusu. On mi je dao. Evo je. A onda, baš kao što nam govori Put Hristu, mi sada možemo doći k Isusu i biti očišćeni i stajati pred zakonom bez ikakvog srama ili griže savesti. Dobro. Kad imam ono što me čini da budem u savršenoj saglasnosti sa Božjim zakonom, onda sam zadovoljan i ne mogu a da se ne radujem što sam zadovoljan.”

“A sada se pokazuje pravednost pred Bogom nezavisno od Zakona … I to pravda Božija kroz veru Isusa Hrista za sve i na sve koji veruju, jer nema razlike.” Šta ta reč “veruju” znači kada je Bog izgovori? [Konferencija: “Istinska vera.”] A šta je to istinska vera? Podčinjavanje volje Njemu, predaja srca Njemu, nepromenjiva privrženost Njemu?. To je ono što je On namenio onima koji ga primaju, jer verovanje je primanje kada Bog govori. Tako piše u prvom poglavlju Jovana, 12. stih. ” A onima koji su ga primili dao je pravo da postanu deca Božja, jer veruju u njegovo ime.” “I to pravda Božija kroz veru Isusa Hrista za sve i na sve koji veruju, jer nema razlike.” Onda svi mi koji smo ovde večeras možemo to imati? Možemo li? I imamo to, jer mi u to verujemo.

“Dakle, to je onda svrha zakona, zar ne? Da nas dovede Isusu Hristu da možemo biti opravdani verom, učinjeni pravednima verom, da bi Njegova pravednost – pravednost Božja u Hristu – bila naša? To je to. Onda kada to postane istina, kada smo stigli dotle, kakva je onda uloga zakona? Za šta služi zakon onda? [Konferencija:”Da svedoči.“] Upravo to. Hajde sada da pročitamo onaj deo 21. stiha koji nisam pročitao: “A sada se pokazuje pravednost pred Bogom nezavisno od Zakona, o čemu svedoče Zakon i Proroci.” To je onoliko koliko treba da pročitamo upravo sada. Međutim, još nešto pripada ovde. Onda, kada zakon daje osvedočenje o grehu, da bismo mogli imati osvedočenje o obilju milosti koja uzima greh, onda milost vlada kroz pravednost u život večni kroz Isusu Hrista – i ova pravednost Božja verom u Hrista je naša kroz dela Zakona, i ovo osvedočenje o grehu dovelo nas je do Hrista, i mi imamo Njega, i zakon je zadovoljen u svim njegovim zahtevima prema nama.

“Sada kada je zadovoljen u svim njegovim zahtevima prema nama, da li će se držati toga, i dalje govoriti da je zadovoljan. Da je sve u redu? Kada je zakon postavio zahteve pred nas koje ne možemo zadovoljiti na bilo koji drugi način, osim ako je Isus Hrist prisutan u nama, dakle, da li će zakon Božji, sve dok ostanemo tamo, stajati tamo i govoriti: “To je ispravno, i ja sam zadovoljan sa tim”? [Konferencija:”Da.”] Onda, ako neko počne da to dovodi u pitanje i kaže: “Ne, to nije tako”, onda imamo svedoke da dokažemo suprotno, zar ne?

“Sada zapazite da je potrebno iz nekoliko razloga da imamo svedoke. Jedan razlog u vezi sa nama i našim ličnim iskustvom je ovo: kada Bog govori i mi u to verujemo, onda mi znamo, svako za sebe da je Božja pravednost naša vlastita, da imamo pravo na nju, da ona pripada nama i da u njoj možemo počivati ​​u savršenom miru. Ali postoje i drugi ljudi koji to trebaju da znaju. Mogu li oni to znati ako im ja kažem? [Konferencija:”Ne.”] Mogu li oni to znati ako ja izjavim da pristajem na to i tvrdim da je to tako? Hoće li ih to uveriti? Da li je to dovoljno za njih? [Konferencija:”Ne.”] Potrebno im je nešto bolje i od moje reči. Zar ne vidite, Gospod se pobrinuo za tu potrebu i dao nam svedoke kojima oni mogu uložiti žalbu i mogu da pitaju ove svedoke kad god žele da li je istina ono što mi imamo ili nije. Da li je tako? [Konferencija:”Da.”]”

“Oni ne moraju kod nas da dolaze da se raspitaju; ako nas pitaju, naravno da im možemo reći ono što nam je Gospod rekao da kažemo, i ako to nije dovoljno, oni mogu otići i pitati te svedoke. Možemo reći, imam neke prijatelje. Oni me poznaju od rođenja do sada. Poznaju me bolje nego ja sam sebe, i ako hoćete više od ovoga što govorim, idite i pitajte njih. Oni će vam reći. Koliko njih ima? [Konferencija:”Deset.”] Da li njihova reč išta vredi? Da li oni govore istinu? Ah, oni su sama istina. Oni su istina. Psalam 119:142. Onda im je nemoguće da svedoče drugačije od toga. Kada oni kažu da je njihov zahtev zadovoljen, “Ovaj život mi je ugodan”, to je dovoljno za bilo koga u svemiru, zar ne? [Konferencija:”Da.”]”

“Dakle, onda čovek koji tvrdi da veruje u Isusa i tvrdi da ima Božju pravednost koja mu je data kao Isusovom verniku, da li su njegove tvrdnje dovoljne za ovaj svet? [Konferencija:”Ne.”] Ili je naša reč u vezi sa tim dovoljna? [Konferencija:”Ne.”] Ali mnogi će reći: “Pa naravno, mi verujemo u Spasitelja. I ja takođe imam prava na Njegovu pravednost, savršenu svetost i savršeno posvećenje i nisam grešio deset godina i čak sam iznad svih iskušenja, i to znam.” Pa, kako znaš to? “Osećam to u svom srcu. Osećam to u svom srcu već nekoliko godina.” Pa, to uopšte nije dokaz, jer “srce je prevarno iznad svega i smrtno bolesno.” Prevarno iznad čega?[Konferencija:”Svega.”] Svega? [Konferencija:”Da.”]… Srce će me prevariti brže i češće nego Sotona.”

“Dakle, kada ta osoba oseća u svom srcu, da li je dobra vrsta dokaza? Kad mi moje srce kaže da sam dobar, šta ono radi? [Konferencija:”Obmanjuje me.”] Solomon je rekao: “Ko se uzda u srce svoje, bezuman je.” A on je ne samo bezuman, već je i prevaren u ovom slučaju, zar ne? [Konferencija:”Da.”] Dovoljno je loše da se mudrac prevari, ali kada je bezumnik prevaren, na šta će to izaći? Prema tome, ne možemo sebi priuštiti da verujemo takvim stvarima u tako važnom pitanju kao što je ovo. Ne, gospodine. Treba nam bolji dokaz od ljudskog srca da imamo Božu pravednost, da smo ispravni i spremni za sud i da nismo grešili deset godina, sveti i posvećeni i iznad iskušenja, itd. Potrebno nam je nešto bolje od toga, a činjenica je da je Isus bio određeno vreme na ovom svetu, a On nikada bio je iznad iskušenja dok je bio ovde. Hrišćani takođe nisu, dokle god žive.

“Dakle taj dokaz nije dovoljan. Želimo nešto više od toga. I ako ta osoba koja tvrdi da ima Božju pravednost verom u Isusa Hrista ima samo to kao svedoka, i njegovo svedočenje može da ide samo toliko daleko, koliko vredi njegova tvrdnja. [Konferencija:”Ništa.”] Baš ništa. To je obmanjujuća tvrdnja. On nikada ne može da je ostvari. Ali Gospod nas nije ostavio u neznanju. Prošle večeri smo imali u našoj lekciji da kada želimo da dobijemo potvrdu ovih stvari u našem iskustvu, mi ne treba da gledamo u sebe da bi smo je dobili, nego da pogledamo šta Bog kaže i vidimo da li je to tako. Kada smo pronašli Isusa Hrista i imamo ga, onda Gospod ne želi da gledamo u sebe da vidimo da li je On tu. On nam je dao svedoke, čije svedočenje će nam sve vreme govoriti da je On tu, a oni će svedočiti i drugima da je On tu. Božja pravednost se sada manifestuje, koja je po veri Isusa Hrista i kada je posvedočena od zakona.”

Onda nas zakon na prvom mestu dovodi do Hrista, a nakon što nas je doveo do Hrista i mi smo Njega pronašli, onda svedoči da je to tako. Prvo, da da osvedočenje o grehu, a drugo da svedoči o Božjoj pravednosti po veri. Onda ako bilo ko koristi Božji zakon za bilo koju drugu namenu osim ove dve, što on radi s Božjim zakonom? [Konferencija:”Izopačuje ga.”] On izopačuje celu stvar. On ga koristi za svrhe koje Bog nikada nije nameravao. Onda, ako čovek ili anđeo koriste Božji zakon na bilo koji drugi način ili za bilo koju drugu svrhu osim te dve stvari – čovek može ga koristiti za obe, ali anđeli ga mogu koristiti za jednu – On je izopačio Božji zakon.”

“Odakle dolazi naša pravednost? [Konferencija:”Od Boga.”] “Njihova pravednost je od mene, govori Gospod.” 2. Korinćanima 4:6 “Jer Bog koji je rekao da iz tame zasja svetlost, obasjao je naša srca svetlošću spoznaje slave Božje u licu Isusa Hrista.” Gde nalazimo spoznaju o slavi Božjoj? [Konferencija:”U licu Isusa Hrista.”] U licu Isusa Hrista.”

“Sada 2. Korinćanima 3:18 “I dok otkrivenih lica poput ogledala odražavamo Gospodnju slavu, svi se mi preobražavamo u isto obličje, iz slave u slavu, kao od Gospodnjeg Duha.” Šta je to što vidimo u licu Isusa Hrista? [Konferencija:”Slavu Gospodnju.”] Šta je slava Gospodnja? Pročitali smo ovde, rečeno nam je ovde, Duhom Božjim, da je poruka o Božjoj pravednosti po veri Isusa Hrista, početak slave koja će osvetliti celu zemlju. Onda šta je slava Božja? Njegova pravednost; Njegov karakter. Gde je možemo naći? U Isusu Hristu. Božja slava je objavljena u licu Isusa Hrista.

“Da li u zakonu tražimo pravednost? [Konferencija:”Ne.”] Čak i nakon što smo dovedeni Hristu, da li tu tražimo pravednost? [Konferencija:”Ne.”] Gde tražimo pravednost? U licu  Isusa Hrista. Tamo “otkrivenih lica poput ogledala odražavamo Gospodnju slavu, svi se mi preobražavamo u isto obličje, iz slave u slavu” iz pravednosti u pravednost, iz karaktera u karakter, iz dobrote u dobrotu, kao od Duha Gospodnjeg.”

“Zar onda ne vidite kako pravednost Božja i Sveti Duh idu ruku pod ruku? Zar ne vidite da kada dobemo pravednost koja je po veri Isusa Hrista, zaista blagoslov Abramov, da tada sveti Duh se ne može razdvojiti od nas. Ne možete ih razdvojiti. Oni pripadaju zajedno. Onda kada imamo to i znamo da imamo to verom u Njegovu reč,  On kaže da onda imamo pravo i da tražimo Svetog Duha i da ga primimo takođe.”

“Pogledajmo ovo. Galatima 4:5: On je došao “da iskupi one koji su pod Zakonom, kako bismo
mogli dobiti posinaštvo. A pošto ste sinovi, Bog je u naša srca poslao Duh svog Sina” On ga šalje. On ne želi da ga zadržava. On ga šalje u srce. To je dar koji je besplatan. Onda ja kažem, zar ne vidite da je nemoguće razdvojiti Božju pravednost od Svetog Duha.” Onda dakle “svi se mi preobražavamo u isto obličje, iz slave u slavu, kao od Gospodnjeg Duha.” i onda kada se lik Božji u Isusu Hristu nađe u nama, šta onda? To je otisak, pečat Božji. To ste čuli u drugim lekcijama: kada gledate u lice Isusa Hrista, i jedino tu, pošto ste primili Božju pravednost koja je od vere u Njega i gledajući uvek na Njegovo veličanstveno lice koje odsijava slavu Božju, posledica toga je naše menjanje u isti lik, usavršavanje i obnova savršenog Božjeg lika u nama, delovanjem Božjeg Duha na dušu. A kada je to urađeno, onda isti Božji Duh je tu da nas zapečati pečatom živog Boga, večnim otiskom Njegovog vlastitog lika.”

“Dakle, nakon što smo došli do Hrista, nakon što smo ga pronašli, onda ne gledamo u zakon za pravednost. Gde gledamo? [Konferencija:”U lice Isusa Hrista.”] U lice Isusa Hrista, i dok gledamo tamo šta kaže zakon? [Konferencija:”To je ispravno.”] Zakon svedoči “To je mesto na koje treba gledati [Isusovo lice]. To je ono što želim da imate. To je zadovoljavajuće. Mi smo u savršenoj saglasnosti.” U šta gledaju anđeli na nebu? Zar ne gledaju u zakon da vide da li su u pravu ili ne? [Glas:”Uvek posmatrajući lice našeg Oca.”] “Anđeli zaista uvek gledaju lice mog Oca koji je na nebesima.” Odakle onda dolazi pravednost anđela? [Konferencija:”Od Boga.”] Od Boga kroz Isusa Hrista, zar ne? Koja je funkcija zakona u Božjem prestolu, u temelju Njegovog prestola, zašto tamo stoji originalni primerak Njegovog zakona? Kada anđeli gledaju u lice Onoga koji sedi na tronu, zašto zakon, koji nikada nije dotaknut od čoveka, i nikada ne bi mogao biti, zašto stoji tu? Stoji da svedoči o pravednosti Božjoj koju oni dobijaju bez zakona.”

“Ovo je oduvek bila istinska namera za upotrebu Božjeg zakona. Kada su ljudi sagrešili i učinili bilo šta protiv Gospodnjih zapovesti u pogledu stvari koje se ne smeju činiti i za koje su bili krivi, onda su morali da donesu žrtvu i bilo im je oprošteno. 3. Mojsijeva 4. I tada kao i sada Zapovesti su svedočile o pravednosti koji su dobili verom u Isusa. I zato se Šator zvao “Šator Svedoka” Dela 7:44 i 4. Mojsijeva 17:7,8; 18:2. Šator Svedočanstva je ista stvar, jer svedočanstvo je iskaz svedoka. Dakle Šator je Šator Svedoka ili Svedočanstva, kovčeg je bio kovčeg Svedočanstva ili Svedoka, jer su u njemu ploče svedočanstva. Kamene ploče, ploče zakona, bile su ploče svedočanstva, jer one su bile dokaz svedoka, koje je Bog imenovao da svedoče pravednost Boga, koja dolazi bez zakona, samom verom u Isusa Hrista. Onda je večna istina celom univerzumu: “Ako pravednost dolazi preko zakona, onda je Hrist umro uzalud.” Galatima 2:21. Zauvek i svuda je istina da je “njihova pravednost od mene, govori Gospod.” I Zakon svedoči o pravednosti koju svi dobijaju od Boga, ne preko Zakona, nego kroz Isusa Hrista.”

“Dakle onda možemo da spoznamo sami za sebe da je to naše zbog dokaza koje nam je Bog dao … i oni su večno sigurni, i svi na ovom svetu mogu znati da mi imamo pravo na to, preko svedoka koje je Bog dao.”

“Dakle, to treba da nas spremi za pečat Božji, Božju pravednost, da bi kroz nju mi mogli da budemo preobraženi iz slave u slavu, u isti lik, a kada se to završi šta onda? Šta svedoči tome? [Konferencija:”Šabat Gospodnji.”]. To će svedočiti da je posao potpuno i kompletno završen sve do kraja.”

“Kao što nam je profesor Preskot izložio u Njegovoj propovedi, Hristovo prisustvo je ono što mesto čini svetim i posvećuje ga. A kada je Hristovo prisustvo tu u svojoj punini, kakvo je to mesto? Ono je posvećeno. Šta je znak posvećenja? [Konferencija:”Šabat – Subota.”]. A potpuno posvećenje je dovršeno Božje delo u duši. Onda kada je dovršeno Božje delo u duši ,Božji zakon će svedočiti tome do kraja. Ali koji je određeni deo Božjeg zakona svedok tome, potpunom posvećenju Njegovog naroda? [Konferencija:”Gospodnja Subota.”] Ona stoji kao svedok, i to kao glavni svedok i dvoje dolaze zajedno da svedoče i pečat je zapečaćen. Taj posao je završen.”

NAŠA NAPOMENA. Dakle vidimo da Božji zakon u prvo ukazuje na greh, koji nas onda šalje Isusu Hristu, jer sam zakon ne može nas očistiti od greha i mi ne možemo svojom silom savršeno držati zakon. Onda kada imamo Isusa i Njegovu pravednost, zakon stoji kao svedok Božje pravednosti u nama koju imamo verom. Zakon je svedok Hristovog života i delovanja u nama. Mi sami ne možemo da postignemo savršenstvo i pravednost koju zakon zahteva. Dakle, ako nemamo Hrista, deset Božjih zapovesti će stajati kao “svedoci” protiv nas, pokazujući da nemamo Hrista. Ali ako imamo Hrista, onda će Božji zakon “svedočiti” ZA nas da imamo pravedni karakter Hrista.

To pokazuje da su deset zapovesti još uvek važeće i potrebne danas. Ne zbog toga da steknemo bilo kakvu pravednost njima. Nego da budu svedoci celom svemiru da smo učinjeni pravednima u Bogu, kroz Hrista, po veri. Na sudu će nas pitati …“Kakva prava imate na kraljevstvo?”  I mi ćemo odgovoriti .. “Ja sam po sebi nemam prava, nego samo kroz zasluge i pravednost Hristovu” . Onda će nam biti rečeno … “Imam deset svedoka ovde da svedoče.” .. I tih deset svedoka [deset zapovesti] će reći onima koji su u Hristu .. “Da, mi smo zadovoljni sa njim.” .. I tako oni svedoče čitavom svemiru o Božjoj pravednosti u Njegovom narodu kroz Hrista.

Šta će ovi “svedoci” [deset zapovesti] reći onima koji namerno ne poštuju sedmi dan – subotu – četvrtu zapovest? Oni će svedočiti da oni ljudi koji se izjašnjavaju kao hrišćani, a koji misle da mogu da drže Božji zakon NA SVOJ NAČIN, NE gledaju na Hrista, nego gledaju SEBE. Onda će ovih deset svedoka pokazati da ovi ljudi nemaju Hristovu pravednost – oni neće imati te „haljine” i biće izbačeni u „tamu gde je plač i škrgut zuba”. To je istražni sud koji se sada odvija! IMATE LI HRISTA? ŠTA ĆE REĆI “SVEDOCI”? Isus ne radi i neće raditi suprotno svom sopstvenom zakonu!

Dakle, oni koji kažu da deset zapovesti više nisu potrebne, čine nepravdu Bogu i Njegovoj vlasti. A oni koji kažu da su zapovesti potrebne, ali da se mogu držati na način koji MI izaberemo, upravo taj zakon će ‘svedočiti’ da NEgledaju na Hrista, nego na SEBE. Zato budimo veoma oprezni kako koristimo deset zapovesti. One prvo ukazuju na naš greh i šalju nas Isusu da nas izleči od greha. Onda one stoje kao svedoci činjenice da smo učinjeni pravednima u Hristu verom i da imamo Hristov život i pravednost u nama. Slava Bogu!

Otkrivenje 14:12 … “Ovde je trpljenje svetih: evo onih koji drže Božje zapovesti i veru Isusovu.”