September 28, 2021

Čovek bezakonja

U 2. Solunjanima 2, apostol Pavle govori o usponu “čoveka bezakonja” koji če sedeti u “hramu Božjem” i prikazivati sebe da je kao Bog, i uzdižući sebe na mesto Hrista Isusa na zemlji. Ovaj čovek bezakonja je već otkriven pre više stotina godina tokom velike protestantske reformacije. Ali zbog slepila prema istini i Sotoninih obmana, glavne hrišćanske crkve su uglavnom odbacile velike istine koje je Bog otkrio tokom reformacije. Ovde ih ponovo otkrivamo onima koji imaju oči da vide.

2. Solunjanima 2:3-4 … “Ne dajte nikome da vas zavede ni nakoji način, jer taj dan neće doći dok prvo ne dođe otpad i ne otkrije se Čovek bezakonja, sin uništenja, koji se protivi i uzvisuje se iznad svega što se naziva „bog” ili se obožava, tako što će sesti u Božjem hramu prikazujući se kao bog.

Šta sada znači sedeti u hramu Božjem, prikazujući sebe kao Boga? Pa, znamo iz Jevrejima 8:4-5 i Jevrejima 9:24 da je zemaljski hram (šator), za koji je Bog dao uputstva Mojsiju da ga napravi u Starom zavetu, KOPIJA izvornog hrama na nebu, gde Jehova prebiva. Hajde sada da saznamo kako izgleda Božji presto iz svetinje koju je Mojsije napravio.

2. Mojsijeva 25:17-19 … “Napravi poklopac od čistog zlata, dva i po lakta dug, i lakat i po širok. Napravi i dva heruvima od kovanog zlata na oba kraja poklopca. Jednog heruvima napravi na jednom kraju, a drugog heruvima na drugom kraju. Na poklopcu napravi heruvime na oba kraja.”

Ovo je opis predmeta u najsvetijem mestu svetinje. Imamo sedište milosti, koje predstavlja Božji presto. Sa obe strane Božjeg prestola su dva zlatna heruvima. Zapamtite, ovo je KOPIJA stvarnog prestola Boga na nebu. Na nebu, Bog ima dva živa heruvima sa obe strane svoga prestola. Jezekilj 28:12-17 potvrđuje da je Lucifer (Sotona) nekada bio jedan od “heruvima zaklanjača”.

Psalam 99:1 … “Gospod kraljuje! Neka narodi drhte! On sedi nad heruvimima. Neka se zemlja trese.”

Otkrivenje 20:11 … “Video sam i veliki beli presto i onoga koji sedi na njemu. Pred njim su pobegli zemlja i nebo, i za njih se više nije našlo mesta.”

Šta je danas “hram”?

Dela 7:48 … “Ipak, Svevišnji ne prebiva u građevinama koje su sagrađene rukama, kao što govori prorok.”

1. Korinćanima 3:16 … “Zar ne znate da ste vi Božji hram i da Božji Duh prebiva u vama?”

2. Korinćanima 6:16 … “I kako se hram Božji slaže s idolima? Jer vi ste hram živog Boga, kao što je Bog rekao: „Useliću se u njih, i hodiću među njima, i biću njihov Bog, a oni će biti moj narod.”

1. Petrova 2:5 … “I vi se kao živo kamenje ugrađujete u duhovni hram da biste bili sveto sveštenstvo, kako biste prinosili duhovne žrtve ugodne Bogu kroz Isusa Hrista.”

Ovu jednostavnu istinu mnogi previđaju danas. Kada tražimo tog čoveka bezakonja, ne treba tražiti nekoga ko sedi u obnovljenom hramu u Izraelu. Ne, Božji hram danas, kao što su potvrdili Pavle i Petar, je HRIŠĆANSKA CRKVA. Dakle, čovek bezakonja koga tražimo je neko ko sedi u “priznatoj” hrišćanskoj crkvi, prikazujući se da je “kao Bog” i uzdižući sebe do pozicije na kojoj ne bi trebalo da bude.

Dakle, tražimo nekoga U OKVIRU Hrišćanske crkve, sedeći na tronu, ponašajući se “kao da je Bog”.

Papa Francis          Papa na prestolu

Snimci ekrana sa Vatikanske TV (link)

Iznad su slike poslednje dvojice Rimokatoličkih papa, Franje i Benedikta, oni sede na “velikom belom prestolu”, između dva zlatna heruvima, nazivaju se imenom SVETI OTAC, imenom koje je rezervisano samo za Boga, stavljajući sebe umesto Boga na zemlji i uzdižući se na poziciju na kojoj nikada ne bi trebalo da budu.

Reč “anti” u antihristu takođe znači “UMESTO” Hrista. Sada pogledajte sledeći citat Jovana Pavla II:

“Vođa katoličke crkve je određen verom kao zamenik Isusa Hrista (i kao takav je prihvaćen od vernika). Papa se smatra čovekom na zemlji koji ZAUZIMA MESTO Druge Ličnosti svemoćnog Boga Trojstva. (Jovan Pavle II, Prelazak praga nade, str. 3, 1994)

Niko ne može zauzeti mesto našeg Blagoslovenog Spasitelja, niko! Ali čovek bezakonja ‘pokušava’ da zauzme Njegovo mesto!

Papa Franja NUDI ‘Oproštenje GREHA’ za žene koje ABORTIRAJU – Opraštanje greha je nešto što jedino Bog može učiniti. Ali Papa pokušava da zauzme mesto Boga na zemlji!

Mnogi ljudi traže antihrista na pogrešnom mestu. Moramo da tražimo u priznatoj hrišćanskoj crkvi. Moramo da pogledamo na religijski sistem koji je postavio sebe UMESTO Hrista na zemlji. To je antihrist.

Šta još kaže Pavle o ovom čoveku bezakonja? On ga naziva “sinom pogibli”. Da li ste znali da u Bibliji postoji samo još jedna osoba sa tim imenom? JUDA! (Jovan 17:12). Da, taj PREVARANT IZ SAME CRKVE! Bog nam daje do znanja da će čovek bezakonja biti kao Juda. Neko ko se računa kao “jedan od nas”, ali radi za Sotonu.

Da li sada kažemo da su pape Franja i Benedikt čovek bezakonja? Da, ali nisu SAMO ONI. Tu su uključene sve prethodne i buduće pape koji su se uzdigli u isti položaj, kao i vođstvo Rimokatoličke crkve. Čovek bezakonja uključuje ceo SISTEM papstva. Pogledajte samo neke od citata iz Papske crkve…

“Papa nije samo predstavnik Isusa Hrista. Naprotiv, on je sam Isus Hrist, sakriven telesnim velom.” (Evangelističko hrišćanstvo, 1. januar 1895, str. 15, objavljeno u Londonu, J.S. Filips)

“Papa je toliko dostojan i toliko uzvišen da nije običan čovjek, nego kao da je Bog i zamenik Božji.” (Ferraris Ecclesiastical rečnik)

Papa i Bog su isti , tako da on ima svu moć na Nebu i na zemlji.” (Papa Pijus V, citiran u Barkleju, Poglavlje XXVII, str. 218, Gradovi Petrus Bertanous)

“Sam Spasitelj je vrata toru: ” Ja sam vrata ovcama.” U ovo stado Isusa Hrista ni jedan čovek ne može ući ako ga ne vodi suvereni papa, i samo ako budu ujedinjeni sa njim, ljudi mogu biti spašeni, jer je rimski papa zamenik Hrista i Njegov lični predstavnik na zemlji. (Papa Jovan XXIII u svojoj propovedi biskupima i vernicima pomagačima na njegovom krunisanju 4. Novembra 1958.)

Za više pompeznih i bogohulnih citata iz Rimske Crkve, pogledajte ovu stranicu.

Isus Hrist nam je rekao da nikoga na zemlji ne zovemo našim “Ocem” (Duhovni Otac) jer imamo samo jednog Oca koji je na nebu (Matej 23:9). Papstvo kaže, zovite papu SVETIM OCEM!

Isus Hrist kaže da se spasenje pronalazi JEDINO kroz Njega (Dela 4:12). Papstvo kaže da se spasenje dobija JEDINO kroz Rimokatoličku crkvu!

Isus Hrist nam je rekao preko Jeremije da ne nudimo darove ili obožavanje „Kraljici Neba“. Papstvo PODSTIČE sledbenike na molitve, prinose i obožavanje Kraljice Neba (Rimokatolička Marija).

Rimokatolička crkva je tako očigledno odmetnička crkva.

Prijatelji, Biblija otkriva jasnu istinu o tome ko je antihrist. Svi protestantski reformatori su znali istinu o čoveku bezakonja i biblijskom antihristu. Da, ovo je nepopularno učenje, ali to je ISTINA. I ako odlučimo da se odreknemo istine samo zato što će nas učiniti nepopularnima, onda se mi zapravo odričemo Isusa Hrista.

Pogledajte OVU ŠOKANTNU LISTU Vatikanskih zločina protiv dece!

Sotona priprema veliku obmanu za poslednje dane i koristi Vatikan i Rimokatoličku crkvu da je sprovede. Molim vas, tražite istinu i živite po njoj. Živimo u opasnim vremenima.