September 28, 2021

Ko je Antihrist

Ovo je sažeto, ali ipak neverovatno, istraživanje koje otvara oči o Biblijskom antihristu. Postoji toliko puno maštovitih spekulacija o tome ko je antihrist, koje su bez čvrste biblijske osnove ili bilo kakvih istorijskih dokaza. Ali ovde ćete saznati iz Biblije i istorije ko je pravi antihrist. Da li je antihrist jedna osoba koja tek treba da se pojavi u budućnosti, kao što mnogi veruju? Ili nas Biblija uči da je antihrist nešto drugo? Šta su reformatori verovali? Oni su čvrsto verovali da je papa bio lider antihrista. Jesu li bili u pravu? Ovde ćete naći istinu.

Pre nego što nastavimo, molim vas da zapazite i zapamtite sledeću važnu istinu o antihristu …

Reč “anti” u antihristu ne označava nekog ko će biti otvoreno protiv Hrista. Ta reč “anti” u izvornom biblijskom jeziku zapravo može da znači “UMESTO”. Da li bi biblijski antihrist mogao biti neko ko je sebe stavio “UMESTO” Hrista? Imamo još biblijskih dokaza koji to podržavaju. U 1. Jovanovoj 2:18-19 piše da su postojali “mnogi antihristi”, koji su “IZAŠLI IZ CRKVE”. Drugim rečima, Jovan ukazuje na činjenicu da su ti “antihristi” bili unutar crkve !! I ne samo to, već i Pavle u 2. Solunjanima 2:3-4 naziva čoveka bezakonja “sinom pogibli”. A postoji samo još jedno mesto u Bibliji gde se koristi ime “sin pogibli”, a to je Jovan 17:12 gde se govori o JUDI! A šta je bio Juda? Čovek koji je sebe priznavao za sledbenika Isusa Hrista. Neko ko je bio izdajica unutar “crkve”.

“Vođa katoličke crkve je određen verom kao zamenik Isusa Hrista (i kao takav je prihvaćen od vernika). Papa se smatra čovekom na zemlji koji ZAUZIMA MESTO Druge Ličnosti svemoćnog Boga Trojstva. (Jovan Pavle II, Prelazak praga nade, str. 3, 1994)

“ANTI” – Hrist = “UMESTO” Hrista!

Na osnovu dokaza, naše je čvrsto uverenje da moramo da tražimo UNUTAR priznate crkve da bismo pronašli antihrista poslednjih dana iz Biblije. A ostatak ove studije će to još bolje potvrditi.

Postoji toliko mnogo karakteristika za identifikaciju koje nam je Bog dao u svojoj Reči tako da svi možemo doći do istine, bez ikakve sumnje o tome ko je danas antihrist. Treba nam samo nekoliko ovih karakteristika da bismo otkrili ko je antihrist, ali Bog nam je dao mnogo više, da bi BEZ IKAKVE SUMNJE znali ko je to. Zato se ovde nećemo baviti nagađanjem o Biblijskom antihristu, nego ćemo koristiti Sveto pismo i istoriju da bi smo dokazali ko je to … 2. Petrova 1:20 … “A najpre znajte ovo: Nijedno proročanstvo Pisma ne proizilazi iz nečijeg vlastitog tumačenja”… prilično jasno uputstvo od Boga. Ne smemo da pravimo nikakva smela nagađanja o ovom važnom pitanju, već moramo da dozvolimo da Sveto Pismo samo sebe protumači i da dozvolimo istoriji da dokaže Pismo.

Takođe pogledajte 29 KARAKTERISTIKA ANTIHRISTA

Dve glavne knjige Biblije koje rešavaju misteriju o tome ko je antihrist, su knjige Danila i Otkrivenja. Ove dve neverovatne proročke knjige daju nam toliko informacija o tome ko je antihrist, kada jednom shvatite proročke simbole ove dve knjige onda sve postaje kristalno jasno! Počnimo od Danila da shvatimo pozadinu i dođemo do antihrista.

Kip i zveri iz Danila

U drugom poglavlju Danila kralj Navuhodonosor dobija viziju zemaljske istorije koja počinje od svog vlastitog kraljevstva, Vavilona, ​​sve do kraja vremena – drugog dolaska Isusa, predstavljenog stenom koja pada i razbija kip. Bog je dao Danilu smisao ove vizije, a Danilo je mogao da prenese ovo tumačenje kralju:

Danilo 2:38-44 … “Ti si ona glava od zlata. Posle tebe podignuće se drugo kraljevstvo, slabije od tvoga, pa treće kraljevstvo, od bakra, koje će vladati celom zemljom. A četvrto kraljevstvo biće jako kao gvožđe. Jer kao što gvožđe sve mrvi i satire, tako će i ono, poput gvožđa koje razbija, smrviti i razbiti sva ta kraljevstva. A to što si video da su stopala i prsti delom od grnčarske gline, a delom od gvožđa, znači da će kraljevstvo biti razdeljeno, ali će imati nešto od čvrstoće gvožđa, jer si video gvožđe pomešano s vlažnom glinom. To što su prsti na stopalima delom od gvožđa, a delom od gline, znači da će kraljevstvo delom biti jako, a delom krhko. A to što si video gvožđe pomešano s vlažnom glinom, znači da će se pomešati s ljudskim potomstvom, ali neće se držati zajedno, jedno s drugim, kao što se ni gvožđe ne može pomešati s glinom. U danima tih kraljeva Bog će nebeski podići kraljevstvo koje nikada neće propasti. I to kraljevstvo se neće ostaviti drugom narodu. Ono će smrviti i uništiti sva ona kraljevstva, a samo će stajati doveka.”

Dakle, iz onoga što je Bog otkrio Danilu o kipu Navuhodonosora i uporedivši to sa istorijom, mi smo u stanju da dođemo do naroda prikazanih na grafikonu. Dalje, ako pređemo na Danila 7, imamo 4 zveri koje takođe predstavljaju 4 kraljevstva u Navuhodonosorovom kipu … Danilo 7:3-7 … “I četiri ogromne zveri izlazile su iz mora, svaka drugačija. Prva je bila kao lav i imala je orlova krila. Dok sam gledao, krila su joj bila iščupana, a ona je bila podignuta sa zemlje i postavljena na dve noge kao čovek, i bilo joj je dato srce čovečije. I gle, još jedna zver, druga, koja je bila kao medved. Ona se s jedne strane podigla, i u ustima među zubima bila su joj tri rebra. I bilo joj je rečeno: ‘Ustani, jedi mnogo mesa!’ Gledao sam dalje, kad eno, još jedna zver. Bila je kao leopard, ali je na leđima imala četiri krila kao ptica. Ta zver je imala četiri glave, i data joj je vlast. Gledao sam dalje u noćnim vizijama, kad eno, četvrta zver, strašna i užasna i neobično jaka. Ona je imala velike gvozdene zube. Proždirala je i satirala, a ono što je ostajalo gazila je nogama. Razlikovala se od svih prethodnih zveri i imala je deset rogova.”

Ono što je Bog dao ovde u Danilu 7 je detaljnije objašnjenje proročanstva iz Danila 2 o Zvijeri Daniela 7vladajućim kraljevstvima sveta još od vremena Vavilona.

Lav, najveći od ovih zveri, koji predstavljaja Vavilon kao najveći narod.

Medved, sa jednim ramenom podignutim više od drugog, predstavlja zajedničku naciju Medo-Persije, a Persija je dominantno kraljevstvo predstavljeno višim ramenom.

Leopard, naglašava brzinu koja predstavlja brzinu osvajanja kojom je Grčka preuzela vlast i četiri glave koje predstavljaju četiri generala koji su vladali Grčkom nakon Aleksandrove smrti.

Užasna zver, sa gvozdenim zubima koji su proždirali i osvajali predstavljaju gvozdenu naciju Rima, i deset rogova koji predstavljaju deset naroda Evrope nakon pada Rima.

Kako znamo da ove zveri predstavljaju kraljevstva? … Danilo 7:23 … ”A on je ovako rekao: „Četvrta zver predstavlja četvrto kraljevstvo‘ … Uvek možemo biti sigurni da će Pismo samo sebe protumačiti. Dakle, ove četiri zveri su četiri kraljevstva, a njihovi opisi savršeno odgovaraju četiri kraljevstva Vavilona, ​​Medo-Persije, Grčke i Rima.

Ko je Mali rog Antihrista

Ovo je prvi opis koji nalazimo o antihristovom sistemu. Usput, mi ne tražimo jednog čoveka, tražimo kraljevstvo, silu ili instituciju koja navodi ljude da svoje bogosluženje preusmeravaju od Boga ka njoj. Kako to znamo? Zato što mali rog antihrista predstavlja kraljevstvo, a ne čoveka. U proročanstvu Danila 7 rogovi predstavljaju kraljevstva, kao što deset rogova predstavljaju deset kraljevstava Evrope na koja se Rim podelio. Hajde da pogledamo karakteristike za identifikaciju sile malog roga.

Danilo7:8,21,25 ….. “Posmatrao sam rogove, i gle, jedan drugi, mali rog, izrastao je među njima, i tri prethodna roga bila su iščupana pred njim. I gle, na tom rogu bile su oči kao oči ljudske i usta koja su govorila velike stvari; Gledao sam dalje kako je taj rog ratovao sa svetima i nadvladavao ih. Govoriće reči čak i protiv Svevišnjeg, i ugnjetavaće svete sluge Najvišeg. Imaće nameru da promeni vremena i zakon, i svete sluge će mu biti predate u ruke za jedno vreme, dva vremena i pola vremena.”

Danilo ovde misli na deset rogova strašne četvrte zveri koja predstavlja kraljevine Evrope na koja se Rim podelio. Tada “mali rog” izrasta iz strašne zveri (Rima) između ostalih deset rogova. Dakle, koji karakteristike za identifikaciju nam govore ko je taj antihrist – mali rog?

1. TO JE MALI ROG – Dakle ovo kraljevstvo je malo kraljevstvo.

2. IZRASTA IZ ZVERI – Ova sila antihrista se diže iz Rimskog carstva.

3. IZRASTA IZMEĐU DESET ROGOVA – Ovo kraljevstvo se uzdiže među narodima Evrope.

4. DOBIJA SNAGU POSLE DRUGIH DESET ROGOVA – Ovo kraljevstvo se uzdiže na vlast nakon što se Rim podeli na deset evropskih nacija.

5. ISKORENJUJE TRI OD DRUGIH DESET ROGOVA – Ovo kraljevstvo uništava tri od deset izvornih zemalja Evrope.

6. IMA ČOVEČIJE OČI I USTA – Ovo kraljevstvo će imati čoveka kao njegovog vidljivog vođu.

7. PROGANJA BOŽJE SVETE – Ovo kraljevstvo progoni i ubija Božji narod.

8. DRUGAČIJI JE OD DRUGIH ROGOVA – Ovo kraljevstvo će se razlikovati od ostalih sekularnih kraljevstava.

9. GOVORI PROTIV BOGA – Ovo kraljevstvo će proglasiti stvari koje su bogohulne i staviti sebe na mesto Boga.

10. HOĆE DA MENJA BOŽJI ZAKON – Ovo kraljevstvo antihrista će imati “nameru” da promeni određene Božje zakone.

11. VLADAĆE ZA VREME, DVA VREMENA I POLA VREMENA – Ovo kraljevstvo će vladati 1260 godina (vreme, dva vremena i pola je 1260 proročkih dana, vidi dan za godinu dana).

Bilo bi neverovatno naći bilo koje kraljevstvo u istoriji koje ima samo pola ovih indentifikacionih karakteristika, ali postoji jedna sila iz istorije, koja je i danas sa nama, koja se SAVRŠENO podudara sa SVIH 11 karakteristika! A koje je to “malo kraljevstvo” mali rog antihrista? To nije ništa drugo nego Papska crkva u Rimu. Poznata kao Rimokatolička crkva! Kako se podudara?

1. Država Vatikan je najmanja kraljevina na svetu. 2. Papstvo je došlo na vlast iz Rimskog carstva. 3. Podiglo se među drugim narodima Evrope. 4. Rim je pao 476. godine i podelio se na deset nacija, a zatim je papstvo došlo na vlast 538. godine. 5. Papstvo je uništilo tri originalna kraljevstva Evrope: Vandale, Ostrogote i Herule. 6. Papa je vidljivi vođa papstva. 7. Papstvo je progonilo i ubilo desetine miliona hrišćana tokom svoje vladavine. 8. Papstvo se razlikuje od drugih nacija jer je to religijska i politička sila. 9. Papstvo govori protiv Boga proglašavajući Papu da je jednak Bogu, i proglašavajući da su iznad Božje Reči i da mogu da promene Božju Reč. 10. Papstvo misli da je promenilo subotnji dan u nedelju. 11. Papstvo je vladalo 1260 godina, od 538. do 1798. godine, kada su Francuzi ušli u Rim i okončali papsku vladavinu.

“Ako se uzme u obzir poreklo ove velike crkvene dominacije, lako je uočiti da Papstvo nije ništa drugo nego duh pokojnog Rimskog Carstva, sedeći krunisano na njegovom grobu.” (Tomas Hobs, Levijatan, Gl.47, 1651.)

Zver Antihrista iz Otkrivenja 13

Tako sada dolazimo do morske zveri iz Otkrivenja 13. Otkrivenje 13 je jedno od centralnih poglavlja u biblijskom proročanstvu o poslednjem vremenu, jer opisuje antihristovu silu koja prouzrokuje da cela planeta primi žig zveri. Hajde da vidimo koje karakteristike identifikuju ovu zver iz Otkrivenja 13 kako bismo saznali ko je to. Zapamtite, zver u proročanstvu predstavlja kraljevstvo, kao što je napisano u Danilu 7.

Otkrivenje 13:1-8 … “I stao sam na morskom pesku; i video sam kako iz mora izlazi zver s deset rogova i sedam glava. Na rogovima je imala deset kruna, a na glavama hulna imena. Zver koju sam video bila je nalik leopardu, ali noge su joj bile kao u medveda, a usta kao u lava. Aždaja je dala zveri njenu moć i njen presto i veliku vlast. I video sam da joj je jedna glava bila kao smrtno ranjena, ali joj je smrtna rana zacelila. I sva se zemlja čudila iza zveri. I poklonili su se aždaji koja je dala vlast zveri; poklonili su se i zveri, govoreći: „Ko je kao zver i ko može s njom ratovati?” I dobila je usta koja su govorila velike stvari i hule i dobila je vlast da čini šta hoće
četrdeset i dva meseca. Otvorila je usta da govori hule na Boga, da huli na njegovo ime i na njegovo prebivalište – na one koji žive na nebu. I bilo joj je dopušteno da zarati sa svetima i da ih pobedi. Bila joj je data vlast nad svim plemenima i narodnostima i jezicima i narodima. I pokloniće joj se svi koji žive na zemlji, čija imena nisu zapisana u Knjizi života Jagnjeta zaklanog od postanka sveta.” 

1. IZLAZI IZ MORA – More u proročanstvu predstavlja područje različitih ljudi, nacija i jezika (Otkrivenje 17:15). Dakle, ovo kraljevstvo se podiže iz područja sa mnogim narodima, ljudima i jezicima, iz Evrope!

2. IMA IMENA HULE NA GLAVAMA – Ovo kraljevstvo objavljuje neistine koje su usmerene protiv Boga.

3. ZADOBIJA SMRTNU RANU – Ovo kraljevstvo antihrista biva smrtonosno ranjeno u nekom trenutku u istoriji, ali kasnije se isceljuje.

4. VODI RAT SA BOŽJIM SVETIMA – Ovo kraljevstvo progoni i ubija Božji narod.

5. VLADA 42 MESECA – Opet, koristeći dan za godinu dana, ovo kraljevstvo vlada i progoni 1260 godina.

Da li vidite neke od istih karakteristika kao i kod sile malog roga antihrista? To je zato što su oni jedno te isto! Ova zver je Rimsko carstvo, baš kao što je ‘strašna zver’ iz Danila 7 bila paganska rimska imperija, a ‘aždaja’ iz Otkrivenja 12 je pagansko Rimsko Carstvo. Ali zver ovde u Otkrivenju 13 tačnije ukazuje na Rimsko Carstvo u svom PAPSKOM obliku.

Aždaja i zver iz Otkrivenja 12, 13 i 17 ima ‘7 glava’. Ovo se odnosi na 7 oblika vladavine Rimskog carstva. Imamo (1) kraljevski; (2) konzularni; (3) decemvirat; (4) diktatorski; (5) triumvirat; (6) carski; i (7) papski. I upravo ta sedma glava, Papski Rim, zadobija ‘smrtnu ranu’, kada je 1798. godine Francuska uklonila Papstvo sa vlasti.

I ova zver iz Otkrivenja 13 ponovo ukazuje na Papstvo (Rimokatoličku crkvu). Kako? Pogledajmo gore navedene identifikacione karakteristike. 1. Papstvo se uzdiglo u Evropi među različitim ljudima, narodima i jezicima. Ono takođe ima najveću podršku od svih crkava ili religija širom sveta. 2. Papstvo kao što je već rečeno proglašava da je papa jednak Bogu i da su iznad Božje Reči i da imaju autoritet da Je promene, čak i Njegove zakone! 3. Godine 1798. francuska vojska je ušla u Rim i okončala papsku vladavinu, zadajući joj smrtonosnu ranu. Ali 1929. Musolini je vratio državnu moć Vatikanu i smrtonosna rana počinje da se isceljuje. 4. Papstvo, tokom vladavine od 1260 godina od 538. do 1798., progonilo je i ubilo desetine miliona Hrišćana. 5. Papstvo je vladalo 1260 godina (42 proročka meseca) između od 538. do 1798.

Takođe ćete videti u Otkrivenju 13 da je broj zveri 666 ČOVEKOV broj. Pogledajte sledeće citate … Slova koja su upisana u papinu mitru su: Vicarius Filii Dei, što je latinski za “zamenik Sina Božjeg”. Katolici smatraju da Crkva, koja je vidljivo društvo, mora imati vidljivu glavu, a Hristos je, pre Njegovog vaznesenja na nebo, postavio sv. Petra da deluje kao Njegov predstavnik. Otuda je Rimski biskup dobio titulu ‘Hristov zamenik’. ” U ovom trenutku papina mitra nema latinski naslov, ali reči su uključene u svečanosti krunisanja svakog novokrunisanog pape. ” (Citat iz katoličkih novina, Our Sunday Visitor, April 1915)

“Pitanje: Vicarius Filii Dei? Šta to znači? Je li to fraza koja se odnosi na papu ili na sveštenika? Čuo sam da je to upisano na papinu kapu, ili negde. Samo sam znatiželjan znati šta je to.”

“Odgovor: (Od oca Reginalda Martina) … Vicarius Filii Dei znači vikar [ili predstavnik] Božjeg Sina, pojam za koji učenjaci veruju da se prvi put pojavljuje u dokumentu koji je poznat kao Donacija Konstantina, datira iz 8. ili 9. veka. Ovo je pogodan opis Pape, koji se često naziva Vikar Hrista, i, u ovom trenutku, verovatno bi se samo najviše ogorčeni anti-katolički pojedinci uvredili zbog titule.” (Our Sunday Visitor, The Catholic Answer, 24.11.2011. – http://www.osv.com/TCANav/TCAQuestionoftheDay/Nov21252011/tabid/8480/Default.aspx)

Ako pretvorite slova titule “Vicarius Filii Dei” u rimske brojeve i saberete ih, dobićete 666. Nema sumnje da su mali rog antihrista i antihrist morska zver iz Otkrivenja 13 iste sile, a ta sila je Papska crkva u Rimu.

Vavilon Veliki – Bludnica Antihrista

Na kraju dolazimo do Vavilonske bludnice koja je otkrivena u Otkrivenju 17 i 18. U biblijskim proročanstvima žena predstavlja crkvu (vidi Isaija 54:5-6; Jeremija 6:2; 2 Korinćanima 11:2), i dok čista žena u Otkrivenju 12 predstavlja ISTINITU Božju crkvu, ova Vavilonska bludnica mora predstavljati palu crkvu otpadnika. Tako nam Bog kroz Njegovu Reč, otkriva antihrista kao političko, progoniteljsko, bogohulno kraljevstvo, i sada će On otkriti da je sila antihrista takođe i CRKVA! I ne samo to, poznata je kao MAJKA CRKVA!! Hajde da pogledamo identifikacione karakteristike ove crkve antihrista.

Molimo vas da pogledate BLUDNICA VAVILONA za neverovatne dokaze!

Otkrivenje 17 … “„Dođi, pokazaću ti sud bludnice velike koja sedi na mnogim vodama, s kojom su zemaljski kraljevi blud činili, a oni koji žive na zemlji opijali se vinom njenog bluda.” I ugledao sam ženu kako sedi na skerletnoj zveri punoj hulnih imena, koja ima sedam glava i deset rogova. Žena je bila obučena u purpur i skerlet, i ukrašena zlatom, dragim kamenjem i biserima. U ruci je imala zlatnu čašu punu gadosti i nečistote svog bluda. Na čelu joj je bilo napisano ime: „ TAJNA, VAVILON VELIKI, MAJKA BLUDNICAMA I ZEMALJSKIM GADOSTIMA.” I video sam da je žena pijana od krvi svetih i od krvi Isusovih svedoka. Kad sam je ugledao, veoma sam se začudio. … Sedam glava predstavljaju sedam gora na kojima žena sedi. … I rekao mi je: „Vode koje si video, na kojima bludnica sedi, predstavljaju narode i mnoštva i narodnosti i jezike. A žena koju si video predstavlja veliki grad koja ima kraljevstvo nad kraljevima zemaljskim.”

1. OVA CRKVA SEDI NA MNOGO VODA – Kao što anđeo opisuje, vode predstavljaju narode, mnoštva i nacije. Dakle, ovu crkvu podržavaju mnogi narodi, nacije i jezici.

2. KRALJEVI SU ČINILI BLUD SA NJOM –  Kraljevi zemlje su dali podršku ovoj crkvi i počinili zločine sa njom.

3. STANOVNICI ZEMLJE SU SE NAPILI OD NJENOG VINA – U biblijskim proročanstvima, vino je simbol doktrine, tako da je planeta pijana od lažnih doktrina ove crkve.

4. ONA SEDI NA ZVERI SA SEDAM GLAVA – Anđeo kaže da su glave sedam planina, tako da se ova crkva nalazi na mestu sa sedam planina.

Purple i Scarlet5. OBUČENA JE U PURPUR I SKERLET – Glavne boje ove crkve su ljubičasta i grimizna.

6. UKRAŠENA JE ZLATOM I DRAGIM KAMENJEM – Ovo je bogata crkva i prikazuje mnogo zlata i dragocenosti u svojim crkvama.

7. ONA JE MAJKA BLUDNICAMA – Ova crkva je “majka” crkva i ona ima kćeri, tj. druge crkve su “rođene” iz nje.

8. ONA JE PIJANA OD KRVI BOZJIH SVETIH – Ova crkva je kriva za ubijanje Božjeg naroda.

9. JOVAN SE “ČUDIO” NJENOM PRIZORU – Ovo je crkva koja spolja izgleda veoma “slavno” i ljudi se dive u strahopoštovanju prema njoj.

10. ONA JE “GRAD” KOJI VLADA NA KRALJEVIMA ZEMALJSKIM – Ova crkva ima vlast nad kraljevima zemlje koji traže vođstvo od nje.

Bog nije napravio nijednu grešku ili ostavio bilo kakvu sumnju da bi nam osigurao da možemo identifikovati antihrista. Veoma je jasno kada složite sve delove. Ko je veliki Vavilon? Opet, to je Rimokatolička crkva. Kako znamo? Pogledajmo karakteristike za identifikaciju. 1. Rimokatolička crkva “sedi” na mnogim vodama, drugim rečima ima podršku ljudi širom sveta, od mnogih ljudi, naroda i jezika. Ona ima veću podršku od bilo koje druge crkve ili religije. 2. Tokom vladavine Rimokatoličke crkve kroz istoriju, kraljevi su ukazivali svoju odanost Katoličkoj crkvi i počinili velika zla sa njom. 3. Milijarde ljudi su “pijane” i prevarene lažnim doktrinama Rimokatoličke crkve. 4. Rimokatolička crkva ima svoje sedište u Vatikanu u Rimu, koja je poznat kao grad sedam brežuljaka. 5. Glavne boje koje koriste biskupi i kardinali su purpurna i grimizna. 6. Rimokatolička crkva je jedna od najbogatijih institucija na svetu i njene crkve su ukrašene zlatom i dragim kamenjem. 7. Rimokatolička crkva je poznata kao crkva “Majka”, a protestantske crkve su od nje “rođene”. Mnoge protestantske crkve su zadržale neke od doktrina rimske crkve i zato se smatraju njenim “bludnim” ćerkama. 8. Rimokatolička crkva je kriva za ubijanje desetina miliona pripadnika Božjeg naroda. 9. Postoji samo jedna crkva koju možete videti u svom sjaju i gordosti i “diviti” joj se, Rimokatolička crkva. 10. Vatikan je “taj grad” koji vlada nad kraljevima zemlje. Vatikan sada ima odnose sa preko 90% zemalja sveta.

Kako Rimokatolička crkva može biti i morska zver iz Otkrivenja 13 i bludnica iz Vavilona?

U proročanstvima, a posebno Danilu i Otkrivenju, Bog nam daje progresivne znakove i informacije koje nam pomažu da potpunije razumemo predmet. U Danilu 2. glavi imamo kip Navuhodonosora koji nam prikazuje četiri svetska kraljevstva Vavilona, ​​Medo-Persije, Grčke i Rima, a zatim podeljena kraljevstva Evrope (stopala). Onda u Danilu 7. glavi, pokazana su nam  ISTA kraljevstva, ali na detaljniji način, predstavljena kao ‘zveri’. To nam daje sigurnost u tumačenju.

Isto se odnosi i na papsku crkvu u Rimu u Otkrivenju. U Otkrivenju 13. glavi Bog nam jednostavno pokazuje zver, koja predstavlja Rimsko Carstvo u njegovom papskom obliku. A onda, u Otkrivenju 17, Bog nam pokazuje ženu koja jaše zver, da nam pruži potpuniju sliku i razumevanje da je ono što mi govorimo tačno, o tome da je Rimokatolička crkva, koju predstavlja žena bludnica, ona koja jaše (kontroliše) zver, koja predstavlja građansku državu. Ovo započinje kao Rimsko carstvo, koje je papstvu dalo ‘sedište vlasti’, ali se onda raspada na kraljevstva Evrope, predstavljena kao ‘deset rogova’, koje je Papstvo kontrolisalo u prošlim vremenima, a izgleda da ih ono ponovo kontroliše.

Katolička crkva je jedina verska institucija koja može ući u diplomatske odnose i koja se zanima za međunarodno pravo, delujući preko Svete Stolice, međunarodnog suverenog subjekta jedinstvenih osobina … Sveta Stolica se ne može jednostavno poistovetiti sa Crkvom, kao zajednica vernika.” (Monsinjor Petro Parolin, podsekretar za odnose sa državama, http://www.zenit.org/en/articles/holy-see-insists-that-it-has-right-to-speak)

Da li vidite šta kaže Katolički podsekretar? On potvrđuje da je “Sveta Stolica”, Papstvo, jedina verska institucija koja se može ujediniti sa građanskim državama sveta. I to je slika koju nam Bog daje u Otkrivenju 13 i 17. Ali, naravno, kao što Otkrivenje 13 potvrđuje, Amerika, koja je druga zver, stvara ikonu papstva u SAD-u, kroz otpadničke evangelističke crkve koje se ujedinjuju sa američkom vladom.

Ko je antihrist? Antihrist je mali rog iz Danila 7. glave, morska zver iz Otkrivenja 13 i Vavilon Veliki. Antihrist nije jedan čovek već je crkva / državna institucija. Antihrist nije budućnost koja čeka da se otkrije, antihrist je već bio u prošlosti i sada je s nama. Ko je antihrist? Biblijski antihrist je Papstvo! Poznat kao Rimokatolička crkva. Još jednom pogledajte sve karakteristike za prepoznavanje i nećete naći drugi sistem, kraljevstvo, crkvu, religiju koja ih ispunjava. Vreme je da izađite iz nje Moj narode i “držite Božje zapovesti i veru Isusa Hrista”.