September 28, 2021

Lik Zveri

Pitajte ljude danas šta će biti lik zveri i mnogi će vam reći da će to biti doslovan lik kao statua kojoj ćemo biti prisiljeni (od sistema zveri) da se klanjamo i obožavamo, kao Navuhodonosorovoj zlatnoj statui iz Danila. Oni primjenjuju istu logiku za lik kao i za žig zveri, govoreći da je i žig takođe doslovni, fizički žig kao mikročip. Ali to ne može biti tako iz nekoliko razloga …

1. Sotona radi sa svim prevarama (2. Solunjanima 2) u ovim poslednjim danima i fizički žig kao slika zverimikročip ili fizički lik kao statua nije nikakva prevara.

2. Kada saznate ko je prva zver, znaćete i kakav će biti ‘lik’ te zveri, i to neće biti statua ili bilo šta slično.

Dakle, ko je prva zver iz Otkrivenja 13. glave? Ako pogledate OVU STRANU O ANTIHRISTU, videćete da je prva zver Rimsko carstvo u svom PAPSKOM obliku. A koja je glavna karakteristika papstva? To je unija crkve i države, sa crkvom koja upravlja stvarima države, što je lik koji vidimo i u Otkrivenju 17. glavi, gde ‘majka bludnica’, Rimokatolička crkva, ‘jaše’ (kontroliše) zver. I ta bezbožnička unija je tokom istorije prouzrokovala nametanje religijskih zakona i progonstvo miliona pripadnika Božjeg naroda.

Dakle, lik papske zveri će biti ‘unija Crkve i Države’, sa crkvom koja govori državi šta da radi, ‘govoreći’ i nametajući ‘religijske zakone’ ljudima – žig zveri! I koja će nacija napraviti lik zveri? Druga zver iz Otkrivenja 13 – AMERIKA!

Već smo dali nagoveštaj o tome šta je lik. Ako je papska crkva u Rimu prva zver u Otkrivenju 13. glavi, onda će lik prirodno biti lik papske crkve. Hajde da saznamo tačno šta je to.

Otkrivenje 13:14 … “Tako je zavodila one što žive na zemlji čudima koja su joj bila data da ih čini pred zveri i govorila je onima što žive na zemlji da naprave lik zveri koja je imala ranu od mača, ali je preživela.”

Prvo moramo da upoznamo malo istorije pre nego što dođemo do lika zveri. U 14. veku veliku protestantsku reformu pokrenuo je čovek po imenu Džon Vajklif, koji je napisao prvu englesku Bibliju za obične ljude, kako bi mogli sami da proučavaju Božju Reč. A onda je reformacija dostigla pun zamah 1517. godine kada je Martin Luter prikovao svoju tezu od 95 tačaka na vratima rimokatoličke crkve u Vitembergu u Nemačkoj. Tokom narednih godina, protestantska reforma se nastavila i osnažila sa Kalvinom, Noksom, Veslijem, Kramerom, Zvinglijem i mnogim drugim.

Razlog za Protestantsku reformaciju je to što je Rimokatolička crkva oslepila svet svojim lažnim doktrinama, tradicijama i paganskim praksama. I NAMETALA je svoje dogme svetu 1260 godina. Ali Bog je i dalje imao ostatak ljudi tokom tog vremena i onda je Bog vodio neke ljude poput Vajklifa, Tindala i Lutera da razotkriju veliku grešku u rimokatoličkim doktrinama. Ovi veliki ljudi vere proglasili su da se naša uverenja trebaju temeljiti isključivo na Božjoj Reči, a ne na tradiciji ljudi – to je postalo poznato kao princip ‘sola scriptura'(‘samo Pismo’). Luter i drugi nisu došli do pune istine jevanđelja, ali Bog ih je upotrebio da počne da obasjava svetlo istine širom sveta.

Da bi se suprotstavili ovoj reformaciji, lideri rimske crkve su 1534. osnovali Jezuitski Red, i dali zadatak katoličkim jezuitskim sveštenicima da ponovo tumače biblijska proročanstva tako da se izbaci iz fokusa to da je Rimokatolička crkva antihrist, što su otkrili reformatori.

Obratite pažnju da istorija beleži da je Rimokatolička crkva mučila i ubila najmanje 50 miliona ljudi.

Onda je Rimokatolička crkva zadobila veliki udarac, kada je general Bertijer 1798. godine sa francuskom vojskom umarširao u Rim i zarobio papu, gde je kasnije umro. “Godine 1798. general Bertijer je ušao u Rim, ukinuo papsku vladu i uspostavio sekularnu” (Enciklopedija Britanika izdanje 1941). Time je ukinuta papska vladavina koja je trajala od 538. do 1798. godine, ukupno 1260 godina. Ova “smrtonosna rana” za “papsku glavu” prve zveri bila je prorečena u Otkrivenju 13. Ali isto poglavlje je takođe prorokovalo “izlečenje” smrtonosne rane.

Otkrivenje 13:3 … “I video sam da joj je jedna glava bila kao smrtno ranjena, ali joj je smrtna rana zacelila. I sva se zemlja čudila iza zveri.”

Smrtonosna rana izlečenaTa smrtonosna rana počela je da se leči 1929. godine kada je Musolini potpisao sporazum sa Vatikanom dajući im opet CIVILNU VLAST! Od tada, papska crkva u Rimu raste u snazi, postižući dogovore i osiguravajući podršku od svetskih nacija. 2018. godine Vatikan je imao “diplomatske odnose” sa 183 od 192 države UN-a, a taj broj stalno raste. Tako će uskoro Rimokatolička crkva imati podršku celog sveta!

Većina protestantskih crkava nije napravila potpuni raskid sa Rimokatoličkom crkvom, jer su zadržale neke od njenih doktrina. Na primer, većina protestantskih crkava se još uvek drži greške koju uči Rim kao lažni Bog Trojstva i drži nedelju kao dan odmora. A sada se čak dešava da se mnoge protestantske crkve potpuno ujedinjuju sa Papskom crkvom kroz ekumenski pokret. Pogledajte sledeći citat iz 1999. godine:

“Sada, kao što sporazum iz Augsburga kaže, vrednost odvojenih denominacija je pod znakom pitanja. Luteransko – Katolička saglasnost je “jedan od najvažnijih ekumenskih trenutaka u ovom veku”, rekao je vlč. Jozef Komončak … Izgleda da ovaj dokument govori da doktrina koju je Luter zagovarao bila centralna za reformaciju i koja ga je navela da to preduzme, nema u sebi dovoljno ozbiljnih razlika između Katolika i Luterana da bi opravdale podelu crkve … Danas, naslednici ondašnje gorčine i sloma, vođe moderne Luteranske i Rimokatoličke crkve potpisali su dokument koji zvanično rešava centralnu raspravu o prirodi vere koju je Luter izazvao. Sporazum u stvari proglašava da je sve to bio nesporazum… Značaj ovog sporazuma prevazilazi raspravu oko doktrine koju on rešava. On donosi duboke implikacije za buduće odnose među katolicima i protestantima, kažu teolozi i crkvene vođe. Mnogi govore da sporazum donosi dodatno obećanje o idealu njihovih denominacija – potpunom zajedništvu ili spajanju crkava. (Vašington Post, 1. Novembar 1999.)

Hajde da razmislimo o ovome na trenutak. Crkvene vođe sada pokušavaju da kažu da su desetine miliona ISTINSKIH hrišćana koji su se povinovali Božjoj Reči pre nego tradiciji Rimokatoličke crkve, i koji su umrli za tu istinsku veru koju su našli, bio NESPORAZUM!! Da vam kažem šta je to bilo. To je bio Sotona koji je koristio Rimokatoličku crkvu da progoni svakoga ko je verovao u istinsku Božju Reč i želeo da po Njoj živi. NIJE BILO nesporazuma od strane hrišćanskih mučenika koji bi radije umrli nego se klanjaju rimokatoličkoj jeresi. Takođe ćete primetiti u gornjem citatu da je ova unija između luteranske crkve i katoličke crkve utabala put drugim protestantskim crkvama da se ujedine sa njima, i samo je pitanje vremena kada će postojati potpuna zajednica. TADA će se utabati put da lik zveri bude u potpunosti postavljen i spreman da “govori”.

2017. godine imamo većinu nekad ‘protestantskih’ crkava koje su uključene u ekumenske odnose sa Rimom!

Usput rečeno, izraz ‘protestantska’ je odbačen od većine hrišćana u Americi i zamenjen je sa ‘evangelistička’. To je zato što se oni više ne vide kao ‘protestanti protiv Rimske crkve’. Umesto toga, oni se ponovo UDRUŽUJU sa njom!

“Ako je Sotoni bilo dozvoljeno da koristi paganizam kao sredstvo prevare, kao i papstva, što je hrišćanstvo u korumpiranom obliku, zašto mu se ne može dozvoliti da koristi protestantizamkada postane korumpiran, kao, ako je moguće, još efikasniji instrument prevare nego bilo koji od prethodnih? ” (J.N. Endruz, Pregled i Glasnik, 19. maj 1851., str. 84)

Šta je lik zveri?

Otkrivenje 13:14 … “Tako je zavodila one što žive na zemlji čudima koja su joj bila data da ih čini pred zveri i govorila je onima što žive na zemlji da naprave lik zveri koja je imala ranu od mača, ali je preživela.”

“Zver iz zemlje” koja “govori onima koji žive na zemlji da naprave lik zveri”  je Amerika (vidi Ameriku u Proročanstvu). Dakle, Američka nacija govori ljudima da formiraju lik papske crkve u Rimu. Drugim rečima, oni govore ljudima da formiraju uniju crkve i države u Americi. I to napreduje upravo sada sa koalicijom protestantskih, evangelističkih i katoličkih crkava u Americi.

“Kad crkve naše zemlje, uјedinjuјući se na onim tačkama vere koјe međusobno drže, utiču na državu da stavi na snagu njihove naredbe i podupre njihove ustanove, tada će protestantska Amerika načiniti ikonu Rimske hiјerarhiјe.” (E.Vajt, Velika borba, str.239)

Različiti ekumenski pokreti što su “Interverski pokret” i “Inicijativa ujedinjene religije” dovode crkve zajedno pod zajednički cilj, a “terorističke” aktivnosti širom sveta daju veću snagu ekumenizmu.

Tako će lik zveri biti ujedinjene protestantske crkve u Americi, pod upravom rimokatoličke crkve i organizacija kao što je “Hrišćanska koalicija Amerike” koje dobijaju građansku vlast i upravljaju civilnim vlastima da bi ljudima nametnule “religiozne” zakone. I sve će to biti pod maskom “verskih sloboda”. Ali ti zakoni će zapravo ići protiv Božjih zapovesti i na kraju završiti kao žig zveri. Možda sada mislite da protestantske crkve ne žele uniju crkve i države i ne bi pokušale da utiču na civilne vlasti. Onda pogledajte sledeći citat sa vebsajta Hrišćanske koalicije Amerike:

“Hrišćanska koalicija nudi ljudima vere način da budu aktivno uključeni u uticajima na pitanja do kojih im je stalo – od okružne sudnice do dvorane kongresa … Koalicija je politička organizacija … Mi aktivno lobiramo u Kongresu i Beloj kući o brojnim pitanjima … Danas, hrišćani moraju ponovo igrati aktivnu ulogu u vlasti kao nikada do sada“. (potpisano, Roberta Kombs, predsednik, ‘O nama’ stranica na veb sajtu Hrišćanske koalicije Amerike)

Samo iz gore navedenog citata možemo jasno videti da u Americi postoji protestantski pokret (po rimokatoličkom šablonu) sa ciljem da hrišćani dobiju građansku vlast i da utiču na zakone zemlje. I to je poznato kao “katolizacija Amerike”, koju je Rimokatolička crkva planirala od kada su hrišćanski hodočasnici otišli u Novu zemlju kako bi izbegli progon papske crkve. I danas vidimo da se to dešava. Samo pogledajte ovo jedinstvo između Trampa i Evangelista. Ti evangelistički lideri su oni koji usmeravaju Trumpa u mnogim pitanjima!

Godine 2004. prvi put se rimokatoličke i evangelističke crkve udružuju u novom savezu!

“U protekle dve decenije, američka religiozna desnica je postala sve više katolička … Ono što je novo je značaj koji što su ovi katolički mislioci i vođe zadobili u domenima američke politike u kojima dominiraju evangelistički protestanti … U političkoj terminologiji, evangelistička protestantska desnica postala je katolicizovana. Oni ne vide katolicizam kao religiju koja se mnogo razlikuje od njihove, jer vodi istim pozicijama na bojnom polju. (Houard Šveber, profesor, Univerzitet u Viskonsinu – članak za Hafington Post, februar 2012)

Kakva izjava! Protestanti ne smatraju da je katolicizam različit od njihove vere. A ipak je Amerika izgrađena upravo od onih ljudi koji su bežali od katolicizma!

Papska crkva u Rimu je verska / politička institucija i za vreme mračnog perioda ona je nametala vlastite zakone kroz nacije koje su je podržavale. Na isti način protestanti Amerike će učiniti da predsednik sprovede verske zakone, ‘govoreći i čineći’ svet da primi žig zveri.

Sa Donaldom Trampom kao predsednikom danas, vidimo ujedinjenje crkve i države kao nikada do sada u Americi. “Evangelistički” lideri imaju direktan pristup predsedniku, što nikada ranije nisu imali.

Otkrivenje 13:12 kaže da druga zver “izvršava svu vlast prve zveri pred njom, i navodi zemlju i one koji žive na njoj da se klanjaju prvoj zveri,” Ako bi Sjedinjene Države upotrebile sva ovlašćenja koje je papstvo imalo i prisilile svet na obožavanje papstva, onda sledi da će Amerika postati kao papska crkva u Rimu u periodu od 1260 godina kada je ona sprovodila svoje doktrine kroz zakon i progonila svakoga ko se ne bi pokorio. Amerika će jednog dana uskoro usvojiti papske zakone i nametnuti njihovo poštovanje na celoj planeti.

Otkrivenje 13:15 … “Bilo joj je dato da dâ duh liku zveri, kako bi lik zveri progovorio i učinio da se pobiju svi koji se ne klanjaju liku zveri.”

“Govor” lika zveri predstavlja čin sprovođenja građanskih zakona, što protestantske crkve sada traže i što će uskoro moći da ostvare. Postoji li zakon koji Rimokatolička crkva i mnoge protestantske crkve žele da stave na snagu? Da, nedeljni zakon. Rim i mnoge protestantske crkve ulažu velike napore kako bi nametnuli zakonom da nedelja postane sveti dan odmora. Kada se to postigne kroz civilne vlasti, videćemo da je žig zveri na snazi ​​i da će se 13. glava Otkrivenja ispuniti.

“Blairski nedeljni zakon koji je sada pred Kongresom, zahtevajući od Vlade da nametne poštovanje nedelje, će, ako bude usvojen, imati ovaj efekat; a ako to ne uspe, sličan ili još stroži će proći, a kada se to desi, lik zveri će se formirati, i kroz snažan uticaj ove nacije, svaka civilizovana nacija na svetu će biti inspirisana da ili donese nedeljni zakon, ili da započne strogu primenu onih koji su već usvojeni. Tada će ceo svet obožavati zver i njen lik.” (Pregled i Glasnik, 1. januar 1889, str. 2)

NAPOMENA: Većina crkava danas se već ujedinila sa vladama sveta, putem osiguravanja njihovog statusa – oslobođenje od poreza. Kroz ovaj čin, crkve su se ujedinile sa vladom, radije nego da se u potpunosti ujedine sa Bogom.

Molim vas da se ne pridružite ovom ekumenskom pokretu, i obratite pažnju na Božji poziv da izađete iz nje Moj narode. Proučite Božju Reč za sebe i čvrsto se držite istine, bez obzira na sve. Ovaj lik zveri će izgledati kao dobra stvar kada je u potpunosti formirana i prevariće većinu ljudi, jer je iza toga Sotona, a on je glavni varalica, pokušavajući, ako je moguće, “prevariti i izabrane”. . Ali ostanite odvojeni i čvrsto stanite uz Božju crkvu ostatka poslednjih dana.